Utbildningsdepartementet

Skolminister Jan Björklund kommenterar Skolverkets rapport om elevernas resultat i årskurs fem

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2006 14:20 CET

- Skolverkets rapport är ytterligare en tung signal att svensk skolpolitik har misslyckats att utjämna klyftorna i Sverige. Trots att jämlikhet har sagts vara målet med utbildningspolitiken har ojämlikheten bestått. Det är dags att Sverige nu lägger om skolpolitiken.

- Skolan ska utmana de barn som inte får utmaningar hemifrån och hjälpa dem vars föräldrar inte kan ge dem det stöd de behöver.

- Regeringen satsar nu bland annat på att införa speciallärare, införa nationella kunskapskontroller tidigare och höja kompetensen på lärarkåren. Skolan ska bli bättre att ge alla barn det stöd och de utmaningar som behövs. Skolan ska möta alla elever med höga förväntningar, och hjälpa dem som har svårt att nå målen.


Kontakt:
Anders Andrén
Pressekreterare hos Jan Björklund
08-405 28 15
070-188 65 55
anders.andren@educult.ministry.se