Moderaterna

Skolminister Östros ringaktar utbildningsvärde

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2004 13:01 CEST

- Varför skulle det vara rätt att vissa studerande får tre gånger högre bidragsandel än andra? Med moderat politik får alla studera och få studiemedel på likvärdiga villkor. Det säger den moderata riksdagsledamoten och talesmannen i skol- och utbildningspolitik Sten Tolgfors.

- Östros hävdar att ”20 000 människor går från studier till öppen arbetslöshet,” om rekryteringsbidraget särskilda regler tas bort. Så kan det bara bli om bidrag är deras enda motivation för studier, vilket knappast är fallet. För alla andra ges möjlighet till bidrag och lån för studier inom ramen för det ordinarie studiemedelssystemet. Det innebär att antalet kronor och ören man har att leva på inte förändras. Men det blir 34,5 procent i bidrag och 65,5 procent i lån för alla landets studerande.

- Skolminister Thomas Östros ringaktar studerande och utbildnings värde. Utbildning är en investering i kunskap, som väljs för att det ger personlig förkovran och bättre möjligheter på arbetsmarknaden. Men Östros tror att den enda drivkraften för människor att studera är 100- eller 122-procentiga bidragsnivåer i studiemedelssystemet.

- Det verkliga problemet är att studier lönar sig för dåligt i Sverige. För detta bär Östros ansvar.