BeCloud

Skolmolnet en svensk innivation i molnet

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2011 07:13 CET

En av de nominerade för "Svensk innovation i molnet" är Skolmolnet, vars verksamhetschef Niclas Nilsson också leder en grupp för diskussion kring "Utbildning i molnet / IT i skolan" på Cloud Camp Stockholm. Niclas Nilsson säger på becloud.se att nomineringen är motiverande och ett bevis för att innovativa, tekniska lösningar behövs för skola och utbildning. Skolmolnet är inte någon nyutvecklad webbplats eller applikation, utan en tjänst med väl beprövad teknik paketerad och anpassad för skolan.

Skolmolnet startades av Becloud 2011 med initiativ av Softogram AB. Man behövde en lösning för att distribuera sina Windowsbaserade applikationer till flera plattformar och man behövde förenkla och förkorta ledtiden från försåld produkt till användning. En diskussion startades med Niclas Nilsson som då arbetade för ett annat molntjänstföretag. Efter ett antal möten valde Niclas att starta ett företag vars stora fokus skulle vara skolan och Skolmolnet.

Becloud har sedan början av sommaren, med hjälp av Softogram och stöd av Specialpedagogiska Skolmyndigheten utvecklat Skolmolnet. Tjänsten bygger på välkänd och beprövad teknik, men förpackningen gör det möjligt för alla skolor, oavsett placering, plattform eller infrastruktur att ansluta till Skolmolnet genom en sömlös fjärrapplikationsanslutning. I botten används tjänsten för Fjärrskrivbord.

"Det är inte bara viktigt att vi hittar nya lösningar för skolan, det måste ske snart", säger Niclas Nilsson, verksamhetschef på Becloud. "Tekniken springer förbi och skolorna måste hänga med för att kunna leverera den utbildning barnen behöver för att möta en ny, tekniktung värld":

Många kommuner har redan börjat och i projekten lägger man fokus på att eleverna ska få en egen dator under utbildningen. En ganska krävande och många gånger dyr insats. Valet av plattform skiljer sig betydligt mellan kommunerna och man diskuterar Windows såväl som Mac OS, Linux och ibland även läslattans vara eller icke vara. Skolmolnet fungerar från alla desa plattformar, vilket gör att man trots val av flera olika plattformar kan göra samma pedagogiska verktyg i alla verksamheter.

Utöver skolornas satsning på IT och elevdatorer uppstår vissa problem när tekniska beslut börjar fattas ute i kommunerna. Många producenter pedaogiska verktyg är små företag som inte kan utveckla sina program för alla nya plattformar. Detta gäller i synnerhet specialpedagogiska verktyg, och då är en lösning som Skolmolnet ofta ett krav, vilket också är anledningen till att Specialpedagogiska Skolmyndighetens har klivit in med ett stöd för att utröna huruvida Skolmolnet kan hjälpa till att ta dessa program in i framtiden.

Skolmolnet vidareutvecklas hela tiden och inför 2012 testar man att höja prestandan med hjälp av Citrix-alterantivet Ericom som både förbättrar och säkrar upp anslutnngen till Skolmolnet. Ericom har, utöver produkten Ericom Blaze, även lösningar som hjälper Skolmolnet att distribuera alla applikationer som fjärrtjänster i en webbläsare, oavsett plattform. Ett samarbete mellan Ericom och Becloud gör det möjligt att skapa en tjänst för skolan som är lika innovativ som hållbar.

Becloud är ett företag som levererar IT- och molntjänster för såväl skolor som företag, där fokus ligger på skola och utbildning i tjänsten "Skolmolnet". Becloud startades av Niclas Nilsson tillsammans med Ing-Marie Samuelsson och Niclas Nilsson för att möta kraven på nya vägar att tillgängliggöra pedagogiska och specialpedagogiska program.