Borlänge kommun

Skolor föreslås läggas ner

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2003 16:11 CEST

Ett förslag till skolhusplan har tagits fram för åren 2003-2008. Förutom nedläggningen av Tomnäs och Alsbäcks skolor som redan är beslutad föreslås att Mats Knuts skola och Spraxkya skola samt Villan, vid Kvarnsvedens skola, läggs ner.

Förslaget har tagits fram för att möta det minskade elevantalet. T o m år 2008 kommer antalet elever i Borlänge att minska med 1 288. Många skolor är i stort behov av renovering och kommunen brottas med en ansträngd ekonomi. Investeringsbehovet för skollokaler beräknas de närmaste åren uppgå till ca 100 milj och för skolkök till ca 70 milj.

I en första etapp av skolhusplan för åren 2003-2008 föreslås att:

- Mats Knuts skola läggs ner från och med höstterminen 2004. Barnen flyttas till Skräddarbackens skola.

- Spraxkya skola läggs ner från höstterminen 2004. Elever från Lindanområdet förslås flyttas till Skräddarbackens skola. Övriga elever från Spraxkya skola flyttas till Halvars skola. Elever boende i Strandbo, Grevbo, Tolsbo, Nyby, Gunnarsbo och Lintäppan flyttas från Halvars till Tunets skola. Baracken vid Spraxkya skola flyttas till Halvars.

- Villan som är en fristående lokal vid Kvarnsvedens skola läggs ner fr o m höstterminen 2004. Barnen ryms i Kvarnsvedens skola som föreslås totalrenoveras. Pengar finns avsatta för projektering i 2006 års budget.

- Tomnäs och Alsbäcks skola läggs ner enligt tidigare beslut. När den nya skolan i Ornäs är klar i januari 2007 flyttas eleverna från Tomnäs och Alsbäck dit. Eleverna från Ornäs flyttar in i den nya skolan från terminsstart 2005 då den första etappen planeras vara klar.

Skolskjutsarna beräknas inte öka med förslaget. På vissa håll handlar det om nya sträckningar men totalt innebär förslaget en minskning av skjutsarna.

Förslaget till skolhusplan skall behandlas av finansutskottet och går sedan till barn- och skolnämnden för yttrande. Beslut fattas av kommunstyrelsen under hösten.

Översynen av Borlänges skollokaler skall under hösten fortsätta i en etapp 2.