Kulturrådet

Skolor i Norrbotten får 4,5 miljoner till kultur

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2013 09:12 CEST

Norrbottens skolor får 4,5 miljoner kronor att använda för professionella kulturaktiviteter. Det står klart när Kulturrådet fördelat Skapande skola-medel för nästa läsår. Totalt omfattas över 17 000 elever i grundskolans årskurs 1-9 och förskoleklass. Tio kommuner samt en fristående skola får bidrag.

– Det är glädjande att se så fina ansökningar från Norrbotten, säger Jenny Löfström Ellverson, handläggare för Skapande skola. Trots långa avstånd görs ett imponerande arbete. Det tas även hänsyn till minoritetskulturerna och ensamkommande flyktingbarn något som Kulturrådet anser vara mycket viktigt.

Precis som i övriga landet är det elevernas eget skapande som är i fokus. Drama, litteratur och att skapa film är de mest populära uttrycksformerna i Norrbotten men även att fotografera och att musicera.

I år var första gången som Skapande skola även omfattar förskoleklass och det har Norrbottens skolhuvudmän tagit fasta på. Samtliga ansökningar inkluderar förskoleklass och majoriteten ansöker för alla sina elever. Ansökningarna är välavvägda och söker rimliga summor vilket också gör att 7 av 11 får det sökta beloppet.  

Arvidsjaur kommun gör i år ett stort projekt för samtliga elever med tema berättande i film. Tanken är att problematisera begreppen integration och utanförskap genom att både se film, tala om film och göra egen film. Arvidsjaur får hela det sökta beloppet på 185 000 kr.

Luleå kommun tilldelas 1,4 miljoner kronor för insatser på 25 av sina 38 skolor. 5127 elever omfattas av insatserna som inbegriper bland annat teater, film, konst och musik.   

Kulturrådet fördelar vid detta tillfälle sammanlagt 170 miljoner kronor i Skapande skola-medel. Nästan 700 000 elever i grundskolans årskurs 1-9 och förskoleklass berörs. Fler elever än tidigare kommer att få del av kulturupplevelser som ett komplement till skolornas ordinarie kulturverksamhet.

Läs mer på www.kulturradet.se

Ytterligare information
Jenny Löfström Ellverson, handläggare, Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 16
E-post: jenny.lofstrom@kulturradet.se

Arvidsjaurs kommun:
Camilla Freedman Skiöld, Barn- och ungdomskulturchef
Telefon: 0960-157 66, 070-697 29 80
E-post: camilla.skiold@arvidsjaur.se

Luleå kommun:
Joakim Hellgren, Kulturskolechef
Telefon: 0920-45 31 95
E-post: joakim.hellgren@skol.lulea.se