Sveriges Kommuner och Landsting

Skolor ska mätas på samma sätt som kommuner

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 11:57 CET

Kommunkompassen har länge använts för att mäta kommuners kvalitet på en övergripande nivå. Nu lanseras en särskild version för att mäta kvalitet i skolan - Skolkompassen.

Skolkompassen är utformad enligt samma principer som Kommunkompassen, som under de senaste fyra åren varit ett effektivt styrnings- och ledningsverktyg för kommuner runt om i världen.

Det innebär att oberoende experter gör en bedömning av verksamheten utifrån intervjuer, officiella dokument och kommunens egen hemsida. Förskola, grundskola och gymnasieskola utvärderas särskilt med fokus på hur verksamheten lever upp till de grundläggande värderingarna att fungera som en demokratisk och offentlig arena, en lärande organisation med god förmåga anpassa sig till skiftande förutsättningar samt förmågan att skapa goda arbetsplatser och delaktig personal.

Man tittar särskilt på åtta områden:

1. Offentlighet och demokrati

2. Tillgänglighet och brukarorientering

3. Samspel politiker och tjänstemän

4. Styrning och ledning

4. Kontroll och rapportering

5. Personalpolitik

6. Verksamhetsutveckling

7. Verksamhetens resultat

Baserat på detta, redovisas sedan resultatet i en rapport med poängbedömning och en kvalitativ beskrivning av hur kommunens skolverksamhet fungerar och förslag till hur den kan utvecklas.

– Vi har jobbat med detta sedan hösten 2005, så det känns skönt att snart kunna erbjuda kommunerna det här verktyget, säger Lars Strid på Sveriges Kommuner och Landsting.

– Från januari i år till september har verktyget testats i flera kommuner och från och i början av nästa år är Skolkompassen redo att tas i bruk.

Lanseringen av Skolkompassen sker under torsdagens Kvalitetsdag på Hasselbacken i Stockholm. Bakom inbjudan står Sveriges Kommuner och Landsting och deltagare är närmare 300 personer som arbetar med kvalitet ute i kommunerna. Dagen ägnas åt att diskutera kvalitet i den kommunala verksamheten och hur den kan mätas och förbättras.