Lions Clubs International

Skolpersonal från Mälarhöjden i skolbänken för att lära sig om värdegrundsfrågor

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2013 09:47 CET

Det handlar om samspel i grupp, hur man är med varandra även om man är olika och hur man är när man är en schyst kompis.

Personalen ska delta i en Tillsammans-kurs, anordnad av Lions Quest.

-  I läroplanen för grundskolan står bland annat att vi ska medverka till att utveckla elevernas solidaritet och ansvar för människor utanför den egna gruppen och utgå från ett demokratiskt förhållningssätt. Med Lions utbildningsprogram ”Tillsammans” får vi i skolan verktyg för att klara vårt viktiga värdegrundsuppdrag på ett konstruktivt och positivt sätt, säger rektor Anne-Marie Julin på Mälarhöjdens skola.

Lions Quests Tillsammans-kurser syftar till att vidareutbilda lärare och annan skolpersonal inom området barns värdegrund och relationer samt att säga nej till våld, alkohol och droger. Efter genomförd utbildning använder lärarna dessa kunskaper i sin dagliga undervisning.

Lions Quest – Tillsammans är Lions långsiktiga satsning på barn och ungdomar i Sverige. Tillsammans-kurserna erbjuder utbildning för lärare, föräldrar, skolpersonal samt barn- och ungdomsledare.

Programmet har funnits i Sverige sedan 1987 och drygt 30 000 lärare har deltagit i utbildningarna.

Mer information på www.lions-quest.se.

Lions är en global frivilligorganisation med 1,35 miljoner medlemmar i 45 000 klubbar runtom i världen och 12 000 medlemmar i 470 klubbar i Sverige. Mer information på www.lions.se.

Kontakt:

Anders Medin

Lions Quest kontor

08-744 59 00


Om Lions:
Lions Clubs International, Sverige är med sina 12 000 medlemmar en del av Internationella Lions med 1,3 miljoner medlemmar. Lions finns i 207 länder och geografiska områden över hela världen. Lions uppgift är att genom frivilliginsatser hjälpa andra människor, bygga broar mellan människor oavsett ras och religion och på andra sätt göra en samhällsinsats. Lokalt, nationellt och internationellt. Lions är politiskt och religiöst obundet.

Sveriges Lions motto är: För samhällsansvar och livskvalitet.

För mer information: www.lions.se

PG: 90 1948-0
Stiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond