SkolportenGruppen

Skolporten välkomnar regeringens satsning på skolforskning

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2012 14:44 CEST

Sedan 2006 har Skolporten på olika sätt spridit aktuell skolforskning till landets alla lärare och ledare: På Skolporten.se publiceras dagligen forskarintervjuer, vetenskapliga artiklar och avhandlingar. Magasin 360 fördjupar sig i praktiknära forskning vars syfte är att skapa skolnytta, och Skolportens konferenser lyfter fram såväl de teoretiska som praktiska exemplen.

- Skolporten välkomnar en ambitös och bred satsning på spridning av forskningsresultat. Vi vet av egen erfarenhet att intresset för, och behovet av, praktiknära skolforskning är stort bland landets lärare.  Att hitta verktyg för hur vetenskaplig forskning ska initieras, fångas upp och spridas är viktigt om undervisningen ska vila på en vetenskaplig grund, säger Therese Mabon, VD på Skolporten och Ifous.

- Det är pedagoger, skolledare och skolchefer som bäst vet vilka områden som behöver beforskas, initiativen bör därför först och främst komma från skolans verksamhet.  Forskningsinstitutet Ifous bedriver behovsrelaterad FoU och i dagsläget deltar 35 skolhuvudmän i något av våra pågående program, säger Therese Mabon.

Följande FoU-program är i gång eller i uppstart:

  • Entreprenöriellt lärande
  • Inkludering
  • Språkutvecklande ämnesundervisning
  • Små barns lärande
  • Digitalisering i skolan
För mer information om Skolporten eller Ifous, vänligen kontakta
Therese Mabon, VD, Skolporten och Ifous, therese.mabon@skolporten.se, 08-562 268 06
Karin Hermansson, FoU-ansvarig Ifous, karin.hermansson@ifous.se , 076-033 48 10


Om Ifous: Ifous är ett oberoende medlemsdrivet forskningsinstitut för förskola och skola. Syftet är att bevaka, stödja, påverka och driva forskning och utveckling (FoU) som gör skolnytta. Ifous är ett dotterbolag till Skolporten AB. Ifous har i dagsläget 125 medlemmar bestående av kommunala och privata skolhuvudmän, organisationer och högskolor/universitet. Läs mer om Ifous på www.ifous.se 

Om Skolporten AB Skolporten mål är att underlätta vardagen för skolans lärare och ledare genom att svara mot de önskemål och behov som de har i sin profession. På skolporten.se publicerar vi varje dag aktuella skolnyheter, debatter och forskningsresultat. För mer information om företaget och våra övriga tjänster, vänligen läs mer på www.skolporten.se.

Bifogade filer

PDF-dokument