Norrköpings kommun

Skolskjutsen i Norrköpings kommun får höga betyg

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2016 08:00 CET

Norrköpings kommuns årliga enkätundersökning om skolskjuts visar att 94 procent tycker att skjutsen fungerar mycket eller ganska bra. 98 procent upplever att eleverna känner sig trygga eller delvis trygga ombord på skolskjutsen.

Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn som reser med skolskjuts i Norrköpings kommun. Årets enkätundersökning visar att skolskjutsen fungerar bra. Totalt 94 procent av de som svarat på enkäten anser att skolskjutsen är mycket eller ganska bra, vilket är samma resultat som förra året.

– Vi genomför den här enkätundersökningen varje år. Det är ett mycket bra sätt att fånga upp viktiga synpunkter och ger oss ett bra underlag för vilka brister som behöver åtgärdas samt hur vi kan utveckla och förbättra verksamheten, säger skolskjutsplanerare Hanna Larsson.

Av de svarande upplever 98 procent att eleverna känner sig trygga eller delvis trygga under skolskjutsfärden och även 98 procent upplever att de har en trafiksäker eller delvis trafiksäker skjuts i fordonet.

Förarna till de upphandlade skolbussarna får mycket beröm bland de fria kommentarerna och 99,4 procent upplever att förarna har ett bra bemötande, en ökning på 1,2 procentenheter från 2015. I enkäten visar det sig att kommunens hållplatsprojekt har gett resultat och nästan 4 procentenheter fler i år än 2015 har svarat att de upplever hållplatsen vid hemmet som trafiksäker.

– Det är glädjande att se att våra insatser har gett positivt resultat. Under de senaste åren har vi arbetat med att öka trafiksäkerheten vid hållplatserna och har inventerat samt satt upp speciella reflekterande skolbusshållplatsskyltar. För att öka säkerheten ytterligare kommer även utvalda hållplatser att förses med varningslampor, en så kallad SeeMe-busshållplats, säger skoskjutsplanerare Hanna Larsson.

Undersökningen genomfördes under perioden 22 september till 10 november 2016. I årets undersökning skedde utskicket av enkäten främst via sms och totalt 956 personer svarade, en ökning med 341 personer jämfört med 2015 då undersökningen främst gjordes via e-post.

Upplysningar:
Hanna Larsson
Titel: skolskjutsplanerare, tekniska kontoret
Telefon: 011-15 12 62­­­­­­­­­
­­­­­­_____________________________________________________
Avsändare: Iréne Lidén, presskommunikatör
Telefon: 011-15 11 24

Let's create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken som börjar byggas 2017. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Bråvallafestivalen och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är här svenska mästerskapen i 50 idrotter avgjordes i juli 2016.
Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!