Stiftelsen Skansen

Skolstart på Skansen - nytt skolprogram ute nu!

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2012 07:03 CET

Skolprogrammen på Skansen omfattar allt från Zoo-skola för förskola till fortbildning för lärare - Levande historia, Friarstråt, Fattig och rik, Land och stad, Sverige - från norr till söder, program anpassade för särskolan med Äventyr på Moragården och särskilda skolprojekt - Skapande skola, Matematik på Skansen, History Line, Design mm. Fortbildningen för lärare omfattar bland annat kurser i biologi. I år har Skansen tagit fram en katalog som presenterar utbudet för skolor på ett överskådligt sätt.

Nya Lill-Skansen
31 mars öppnar nya Lill-Skansen och här utvecklas en helt ny pedagogisk gren. Den som ansvarar för den är Jens Djupa, som förstärker Skansens avdelning av erfarna pedagoger med sin inriktning på barn. Under våren 2012 startar verksamheten med lektioner riktade mot de yngre årskurserna.

Förbokning, intyg och lärarhandledningar
Från och med 1 mars förbättrar Skansen mottagandet av skolklasser med ett system med förbokning av besöket via Skansens hemsida eller Skansen Bokning. På hemsidan finns också det  intyg som behövs visas upp i samband med besöket för att få fri entré, och som man enkelt kan ladda ner och skriva ut. Intyget lämnar ni i entrén.
Till en del av skolprogrammen finns lärarhandledningar som stöd och inspiration inför besöket. De hittar man också på skolsidorna.

Skansens skolverksamhet vill väcka intresse, nyfikenhet och förmedla kunskap med utgångspunkt i Skansens unika förutsättningar som friluftsmuseum och djurpark. Den pedagogiska verksamheten är ämnesövergripande och ökar elevernas förståelse och respekt för kultur- och naturarvet. I mötet med det levande, med människa, djur, natur och kultur väcks frågor kring människans roll och ansvar och möjlighet till upplevelser, aktivt deltagande och reflektion. Eleverna kan se sammanhang och inspireras till att själva söka kunskap.