Riksdagen

Skolstarten ska kunna anpassas efter elevens mognad

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2006 15:01 CEST

Pressmeddelande
TORSDAG 20 APRIL 2006

Skolorna ska kunna införa en flexibel skolstart där eleverna kan börja skolan vid sex eller sju års ålder. Det föreslog de borgerliga partierna och Miljöpartiet vid dagens sammanträde i utbildningsutskottet. Partierna lämnade också ett förslag om att Skolverket ska kunna bötfälla skolor som missköter sig.

Enligt förslaget om flexibel skolstart ska en elev kunna börja första klass i grundskolan det år barnet fyller sex eller sju år. Det är föräldrarna som avgör och de ska erbjudas ett skolmognadsprov som underlag för beslutet.

Utbildningsutskottets majoritet, som består av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, är emot förslaget eftersom de anser att dagens system är tillräckligt flexibelt. De menar också att förslaget kan få konsekvenser för elevernas övergång till gymnasieskolan som inte är tillräckligt utredda.

Böter för skolor som missköter sig
De borgerliga partierna och Miljöpartierna föreslår också att om en huvudman för en kommunal skola eller en friskola missköter sig så ska Skolverket kunna ta till sanktioner i form av böter.

Enligt gällande regler finns det inga sanktionsmöjligheter för kommunala skolor. När det gäller friskolor så kan Skolverket tvinga en friskola som missköter sig att lägga ner.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet säger nej till förslaget med hänvisning till att Utbildnings- och kulturdepartementet arbetar med att ta fram en ny skollag.

De borgerliga partierna och Miljöpartiet är i minoritet i utskottet men har majoritet vid omröstningen i kammaren.

Planerad dag för debatt: Fredagen den 5 maj. Debatten sänds via webb-tv.
Planerad dag för beslut: Onsdagen den 10 maj.

För mer information: Kontakta Cecilia Lekberg Sommerholt, föredragande i utbildningsutskottet, på telefonnummer 08-786 42 43.
Utbildningsutskottets ledamöter

Dokument: Utbildningsutskottets betänkande 2005/06:UbU14

Ingeborg Granlund
Informationsenheten, tfn 08-786 57 38/ 020-349 000