Upplands Väsby kommun

Skolstrategi ska stötta elevernas lärande

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2013 16:30 CET

Styrelsen för Väsby Välfärd fattade den 27/2 beslut om en ny skolstrategi. Strategin innebär att lärarna systematiskt genom kollegialt samarbete utvecklar undervisningen. Det ökar eleverna resultat och möjlighet att lyckas i skolan.


- Vi är mycket glada över att arbetet med skolstrategin kan ta nya steg, säger
Erik Palmstierna (M), ordförande i Styrelsen för Väsby Välfärd.

Väsby Välfärd har under hösten arbetat fram en skolstrategi. Inledningsvis gjordes en
ordentlig kartläggning av skolornas och elevernas resultat och därefter arbetades skolstrategin fram. En viktig del i denna är fokus på verksamhetsförlagt kollegialt lärande där lärare utvecklar undervisningen tillsammans. Lärarna har fått ett studiematerial som alla kommunala skolor nu
använder. Allt för att säkerställa att eleverna i de kommunala skolorna får tillgång till bästa tänkbara undervisning med vetenskaplig förankring.

Skolstrategin har namnet – alla i mål – och sätter ett tydligt fokus på målet med strategin.
Alla elever i de kommunala skolorna i Upplands Väsby kommun ska lyckas i skolan, utifrån sina förutsättningar. Ingen elev ska sluta skolan med otillräckliga kunskaper.

- Det är ett krav både elever och föräldrar ska ställa på skolan. Det är en spännande utmaning som ligger framför oss och vi ser positivt på den framtida skolutvecklingen, avslutar Erik Palmstierna.

Strategin för de kommunala skolorna i Väsby Välfärd ingår i den skolutveckling som pågått sedan 2009 i Väsby och som forstätter med ytterligare insatser för olika delar under 2013.

 

För mer information:
Erik Palmstierna, ordförande Styrelsen för Väsby Välfärd: 073-910 43 42

Barbro Johansson, chef Väsby Välfärd, 073-910 47 66

Per Kornhall, skolstrateg, 073-910 46 50

Johannes Wikman, kommunikationsstrateg, 073-910 47 67

Upplands Väsby kommun bildades 1952 genom en sammanslagning av tre mindre socknar och har idag över 40 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Upplands Väsby styrs sedan 2006 av en borgerlig majoritet.


www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se