Stockholms Läns Landsting

Skolungdomars resande fredas (s,v, mp)

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2003 15:45 CET

På dagens SL:s styrelsemöte beslutades om höjningar av avgifter i kollektivtrafiken. Priset på resandet för skolungdomar, till exempel fritidskort, skolkort, tilläggskort, blir dock oförändrat.

From 1 mars höjs förköpshäften med 30 procent och kontantkuponger med 50 procent (från 10 till 15 kr/kupong). Därmed höjs priset för dem som reser sällan till förmån för dem som reser regelbundet. På detta sätt prioriteras trogna kunder och tanken är att fler ska köpa periodkort eller förköpshäften i stället för att betala kontant.
- Att höjningen blir något högre på kontantkuponger och på rabatthäften beror på att vi vill freda skolungdomar, säger Anna Berger Kettner (s) ordförande i SL, Gertrud Brorsson (mp) vice ordförande i SL och Jan Strömdahl (v) ersättare i SL.

- Vi vill att barn och skolungdomar även fortsättningsvis får en positiv bild av kollektivtrafiken. Med detta markerar vi att barn och ungdomar är en viktig och prioriterad trafikantgrupp.

Sedan tidigare har en höjning med 20 procent på periodkort beslutats av landstingsfullmäktige. Sammanlagt ska detta ge kollektivtrafiken en ökad intäkt på ca 500 miljoner kronor per år, vilket motsvarar fullmäktiges uppdrag till SL.

För mer information, kontakta pressekreterare Elin Almqvist (s) 070-7374169, Ingrid Falk (v)070-737 41 16 eller Charlotte Pruth (mp) 070-737 44 26