Sundsvalls kommun

Skolverket beviljar Sundsvalls gymnasium, Västermalm, stadsbidrag på 306 088 kr för yrkesintroduktion

Pressmeddelande   •   Jan 09, 2014 10:57 CET

Skolverket har beviljat Sundsvalls kommun och Sundsvalls gymnasium – Västermalm bidrag för utvecklingen av samverkan med näringslivet. Målet är att bättre kunna möta arbetsmarknadens behov. Det är Introduktionsprogrammet och inriktningen yrkesintroduktion som får bidraget på 306 088 kr.

För att beviljas bidraget ska Sundsvalls gymnasium – Västermalm utveckla samarbetet mellan skolan och arbetslivet, förbereda eleverna bättre för vidare studier på yrkesprogram eller konkreta arbetsuppgifter som efterfrågas på arbetsmarknaden. Arbetet ska vara kopplat till skolans systematiska kvalitetsarbete och får inte finaniseras genom andra bidrag. 

Redan idag har Agneta Söderlund, rektor för introduktionsprogrammet, flera idéer på utvecklingar som kan ske på programmet. Ett område som Sundsvalls gymnasium – Västermalm vill arbeta med att bli bättre på är den arbetsplatsförlagda delen och inträdet på arbetsmarknaden för elever vid introduktionsprogrammet och inriktningen yrkesintroduktion.

-  Branschen har många gånger svårt att förstå de olika utbildningsalternativen. Det gör det ibland svårt att få praktikplatser som motsvarar de behov eleven har för sin utveckling, då arbetsgivaren inte ser hur de kan koppla dessa elever till någon form av anställningsbarhet. En annan del som behöver utvecklas är studievägledningen inom yrkesintroduktionen, berättar Tomas Grim, samordnare på introduktionsprogrammet.

Bidraget ska användas innan 30 juni 2014. Skolverket kommer att följa upp hur bidraget används under höstterminen 2014.

För mer information kontakta:
Agneta Söderlund, rektor introduktionsprogrammet, 060 - 19 24 04
Tomas Grim, samordnare introduktionsprogrammet, 060 - 19 17 55