Sundsvalls kommun

Skolverket har utsett ännu en referensskola i Sundsvall

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2011 10:05 CET

Vuxenutbildningen i Sundsvall har fått förfrågan från Skolverket om att bli referensskola när det gäller kvalitetsarbete, -en av två vuxenutbildningar i hela riket.

Det här betyder att skolan ska vara med och utveckla Skolverkets material kring kvalitetsarbete. För i samband med den nya lagen som trädde i kraft den 1 juli 2011 så förstärktes kravet på ett systematiskt kvalitetsarbete. Sundsvalls kommuns vuxenutbildning blir nu en av två referensskolor i hela riket.

 -Vi har arbetat hårt med att kvalitetsgranska vår verksamhet, säger Annakarin Kallioinen som länge ansvarat  för kvalitetsarbetet inom Vuxenutbildning Sundsvall-Timrå. Det har vi gjort bland annat genom att träffa elever i utbildningar som vi anordnar, både i egen och upphandlad regi. Alla elever får regelbundet besvara enkäter och vi gör uppföljningar när utbildningen har slutat. Det gör att vi har god koll och snabbt kan agera om något inte fungerar.

Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär bland annat att kontinuerligt följa upp och utvärdera insatserna. Men lika viktigt är att finns ett samband mellan målen för arbetet, de medel man använder och resultatet. Och att vara referensskola betyder att skolan agerar som bollplank i utvecklingen av Skolverkets stöd till skolors systematiska kvalitetsarbete. 

Tidigare i höst var det Sundsvalls gymnasium som utsetts till referensskola för gymnasieskolan av Skolverket.

 

Kontakt: Annakarin Kallioinen, tel 060-19 47 09
Webbplats: www.vuxenutbildning.org

Sundsvall och Timrå har en fördjupad samverkan kring vuxenutbildning sedan 2005. Vuxenutbildning Sundsvall-Timrå representerar vuxenutbildningen i de båda kommunerna.