SkorstensFolket Sverige AB

SkorstensFolket Sverige AB uppdaterar marknadsledande kanalrenoveringsmaterialet FuranFlex med två nya och förbättrade typgodkännandebevis

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2012 10:18 CEST

SkorstensFolket Sverige AB befäster sin ställning som marknadsledande leverantör av renoveringsmaterial för kanalsystem för transport av rökgaser och luft. Det patenterade kompositmaterialet FuranFlex är nu tillgängligt i en ny och sotbrandstestad version, som är godkänd att användas för fastbränsleeldning med rökgastemperaturer upptill 450 °C. Fastbränsleversionen av FuranFlex är röd till färgen och har tilläggsbeteckningen RWV. Utöver fastbränsleeldning, får den röda FuranFlexslangen användas till all typ av ventilation, utan begräsning. 

Klimatsmart och miljövänligt val
FuranFlex är ett unikt kompositmaterial som kan måttbeställas i vilken dimension som helst, till vilken kanalform som helst. Detta ger en mycket stor frihet i byggprocessen, och särskilt vid ROT-arbeten har FuranFlex kommit att bli ett självklart val tack vare den valfrihet tekniken erbjuder och den höga täthet systemet uppnår. Från och med de nya typgodkännandebevisen uppnår FuranFlex den strängaste täthetsklassen D, så FuranFlex är det mest klimatsmarta renoveringsmaterialet för kanalsystem. FuranFlex är naturligtvis helt ofarligt att hantera vilket gör installationen trygg och säker för installatören och andra som vistas i närmiljön under installationen.

Typgodkänd även för imkanaler
Båda FuranFlextyperna kan användas för alla typer av ventilationskanaler. Som en ytterligare produktförbättring kan nu också FuranFlex användas för att infodra befintliga storköksimkanaler. 

För ytterligare information vänligen kontakta Ingvar Liljeström, ordförande för SkorstensFolket Sverige.  
Tfn: 08-651 79 00 
E-post: ingvar@skorstensfolket.nu

SkorstensFolket Sverige är landets ledande entreprenörsföretag inom skorstensrenovering med en omsättning av 300 miljoner för år 2011. Via 40 lokalt arbetande företag från Treriksröset till Smygehuk servas alltifrån villaägare till fastighetsbolag. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. 
SkorstensFolket Sverige har marknadens bredaste produktutbud inom skorstensrenovering men erbjuder även ett fullskalesortiment för nyinstallation av skorstenar.

För ytterligare information vänligen kontakta Ingvar Liljeström, ordförande för SkorstensFolket Sverige.  
Tfn: 08-651 79 00 
E-post: ingvar@skorstensfolket.nu

Bifogade filer

PDF-dokument