Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR

SKR föreslår förebyggande åtgärder mot hedersvåld

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2012 12:25 CEST

Olga Persson menar att fler än myndigheterna behöver bli bättre på att ta utsattheten på större allvar.

– Hela samhället har ett ansvar. Alla vi som möter de här tjejerna och familjerna, må det vara som arbetsgivare, grannar eller skolpersonal, behöver se och våga agera i den roll vi har. Vi som redan arbetar förebyggande kan också göra mycket mer.

Vidare menar Olga Persson att det finns en rädsla för att vara utpekande som försvårar förebyggande arbete.
– Vi vet att det finns riskgrupper där hedersnormer förekommer i större utsträckning än hos andra. De behöver riktade insatser anpassade efter sin verklighet.

– Vår erfarenhet är att många utlandsfödda föräldrar efterfrågar stöd i föräldrarollen. De gäller såväl nyanlända flyktingar och invandrare, som de som bott länge i Sverige och lever i social och ekonomisk utsatthet, säger Olga Persson.

SKR föreslår ett föräldraprogram med fokus på barns rättigheter, hur barn upplever våld och konflikter i familjen, samt uppfostran som inte bygger på makt och kontroll.

Läs även:
"Socialtjänsten i Landskrona tog inte hotbilden på allvar."
Vi sänder vårt djupaste deltagande till vår medlemsförening Tänk om! i Malmö som idag sörjer en älskad vän.

Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR) samlar omkring 100 kvinnojourer, tjejjourer och andra föreningar som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet.

SKR:s förbundsordförande är Carina Ohlsson, carina.ohlsson@kvinnojouren.se, tel: 070-343 96 30.
SKR:s förbundssekreterare är Olga Persson, olga.persson@kvinnojouren.se, tel: 08-6426401, 0704-611 888

Besök oss gärna på www.kvinnojouren.se