Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR

SKR stödjer BRIS kravställan

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2010 11:15 CET

Kravställan ur BRIS-rapport 2010:
http://www.bris.se/upload/Articles/BRIS-rapport_2010_webb.pdf


BRIS kräver att socialtjänst och BVC har specialistkompetens för att möta utsatta barn. BRIS kräver också att alla yrkesgrupper som arbetar med barn får utbildning i barns utveckling samt i att se och möta barn.

BRIS kräver alla barns rätt till enskilda samtal med vårdande och skyddande
instanser som socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin.
Idag sker alltför ofta att utsatta barn ges samtal med vårdande och skyddande instanser ivårdnadshavarnas närvaro, vilket innebär att barnen inte vågar berätta vad de utsätts för.

BRIS kräver att alla skolor använder sig av evidensbaserade antimobbningsmetoder.
Många av de antimobbningsmetoder som används i skolor idag saknar utvärdering och effekterna av dem är därför osäkra. Då mobbning ger allvarliga och långsiktiga konsekvenser för den som utsätts för det, krävs att skolorna arbetar effektivt och förebyggande mot mobbning med evidensbaserade metoder.


Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR, ställer sig bakom denna kravställan
- Carina Ohlsson, ordförande