Länsstyrelsen i Stockholms län

Skräddarsydd utbildning för utländska hantverkare

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 09:02 CET

Nu startar Svenska för hantverkare - en ny utbildning för hantverkare med utländsk bakgrund som vill utöva sitt yrke i Sverige. Välkommen att träffa deltagare och arrangörer vid invigningen i Blåsut fredagen den 1 december.


Sedan flera år tillbaka bedrivs i länet tre lyckade satsningar på att utforma SFI-undervisningen (SFI=Svenska för invandrare) efter deltagarnas yrkesbakgrund och framtida yrkesverksamhet. Dagens utbildningar kallas Svenska för akademiker i vårdyrken, Svenska för företagare och Svenska för pedagoger. Nu startar den fjärde - Svenska för hantverkare.

Diskussioner om den nya yrkesinriktade utbildningen har förts mellan Länsstyrelsen och SFI-anordnare i Stockholmsregionen. Haninge kommun har åtagit sig att driva projektet i samarbete med Botkyrka kommun, Stockholms stad, Södertälje kommun och Stockholms Hantverksförening.

Behovet av hantverkare är stort inom vissa sektorer, exempelvis byggbranschen. Enligt Hantverksföreningen i Stockholm och Företagarna kommer cirka 100 000 nya hantverkare att behövas inom landet de närmaste åren enbart genom generationsskifte. Rekryteringen av unga utbildade har varit låg en längre tid, i synnerhet inom byggnadsbranschen, och risken för personalbrist är därför stor i allt fler regioner. Samtidigt flyttar det in personer från andra länder med gedigen erfarenhet inom hantverksyrken. Här finns en stor potential som samhället bör tillvarata. Svenska för hantverkare är ett steg i den riktningen.

Svenska för hantverkare är i grunden en språkutbildning. Förutom studier i svenska, med fokus på yrkessvenska, består utbildningen av praktik i varje elevs eget yrke. Samarbetet med Hantverksföreningen är därför mycket värdefullt. Den teoretiska utbildningen är förlagd till Hantverksakademins lokaler vid tunnelbanestation Blåsut.

Välkommen till invigningen! Utbildningen invigs av landshövding Mats Hellström, fredagen den 1 december, kl. 15.00 i Hantverksakademins lokaler, Garagevägen 18 A, Johanneshov.

>>Läs mer här
http://www.svenskaforhantverkare.nu/

För mer information kontakta:
Sam Yildirim, utvecklingsledare, Länsstyrelsen i Stockholm, tfn 070-265 40 57
Hussein Sabri, projektledare, Svenska för hantverkare, tfn 070-605 76 80
Eva Ahlberg, biträdande rektor, Centrum Vux i Haninge, tfn 070-441 63 37