Länsförsäkringar

Skräddarsydda årsredovisningar på Länsförsäkringar sparar miljoner och minskar koldioxidutsläppen kraftigt

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 10:31 CEST

Länsförsäkringar upphör med att trycka sina årsredovisningar på traditionellt sätt. Samtidigt blir det möjligt för den som vill ha ekonomisk information att skräddarsy den genom att välja de delar som är av intresse ur en databas. Med denna unika lösning minskar Länsförsäkringar utsläppen av koldioxid med cirka tre ton, samtidigt som det sparar cirka tre miljoner kronor årligen åt kunderna.

Länsförsäkringsgruppen tillhör en av Sveriges största producenter av tryckt information. Den finansiella information som till och med 2008 producerats för Länsförsäkringsgruppen, Länsförsäkringar AB, Länsförsäkringar Bank, Länsförsäkringar Liv, Länsförsäkringar Fonder, Länsförsäkringar Sak, Länsförsäkringar Hypotek och Agria har årligen omfattat totalt 1,5 miljoner tryckta sidor. Från att tidigare ha producerat åtta tryckta årsredovisningar kommer nu all information endast att endast publiceras digitalt.

- När vi har tittat på hur årsredovisningarna produceras och används har vi konstaterat att det finns stora vinster att göra på en förändrad process, både ur ett ekonomiskt perspektiv och ur ett hållbarhetsperspektiv. De som söker ekonomisk information om Länsförsäkringar gör det huvudsakligen på nätet, i andra hand ringer man och först i tredje hand beställs tryckt information. Det känns därför självklart att vi anpassar oss efter det, säger Länsförsäkringars kommunikationsdirektör Christer Baldhagen.

Samtidigt som Internet blir huvudkanal för den ekonomiska informationen, införs en modulindelning av informationen, vilket ger möjlighet att välja just de delar som är intressanta för läsaren.

- Vi vet att informationsbehoven är olika. Därför vill vi ge läsaren möjlighet att själv välja de delar som är intressanta och få en skräddarsydd årsredovisning. Detta är också till stor nytta internt, till exempel i säljkontakter, där man kan välja ut den information som är relevant för tillfället, fortsätter Christer Baldhagen.

Drygt 25 informationsmoduler läggs på webben och bildar en publik databas. Besökaren väljer de moduler som önskas, och modulerna packas sedan i den ordning man väljer i form av en pdf-fil.

- De miljömässiga vinsterna är stora. Räknar vi på hela kedjan från avverkningen av träd, till att årsredovisningarna landat i lådan hos mottagaren, kommer vi med det nya arbetssättet att minska koldioxidutsläppen med tre ton per år, säger Christer Baldhagen.

Skräddarsy din information här:

http://www.lansforsakringar.se/privat/om_oss/lansforsakringsgruppen/skraddarsy_information/sidor/default.aspx

För mer information, kontakta:

Christer Baldhagen, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
Telefon: 070-579 70 66
E-post: christer.baldhagen@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.