Atronic

Skräddarsytt hjälpmedel för landsting

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2010 14:25 CET

Över hälften av Sveriges landsting använder PTM-Systemet. Landstinget Västernorrland är ett av dem. För Åsa Finn, verksamhetschef för kök- och restaurang, är betalningssystemet grunden för allt beslutsfattande.

- Att kunna titta på kundflödet timma för timma, kassa för kassa och artikel för artikel och hämta ut den statistik jag behöver är ovärderligt. Dessutom kan jag sitta var jag vill. Jag är inte låst till att befinna mig på en viss restaurang för att ta fram de siffror jag är intresserad av, förklarar Åsa Finn.

Med verksamhetsansvar för ett stort geografiskt område och restauranger på sjukhusen i Sundsvall, Sollefteå, Örnsköldsvik och Härnösand, är det naturligtvis en förutsättning. Studier av det här slaget, som tidigare krävde att Åsa fanns på plats i den aktuella lokalen för att räkna gäster etc., kan nu göras från kontoret i Härnösand. Hon får mer tid för uppföljning och planering.

- Idag kan jag se alla flöden i våra olika restauranger. Jag kan följa exempelvis gästantal och försäljning tidpunkt för tidpunkt, jag kan se vilka betalningsmedel gästerna använder, vilka rätter och artiklar de köper och mycket, mycket mer.

Med dessa verktyg kan Åsa anpassa personal och öppettider efter beläggning. Statistiken är mycket värdefull att ha vid planering av verksamhetsförändringar av olika slag.

Förmånsbeskattning inget problem längre
En annan mycket viktig del av systemet är internkortet. Kortet laddas med valfritt belopp eller används som betalning med avdrag direkt mot lönekontot. Man slipper både kostnaden för det administrativa arbetet, och också risken att förmånsbeskattningen blir fel. Transaktionerna förs direkt till rätt konto. Eventuell beskattning görs på det faktiska värdet och inte på ett schablonbelopp.

Deltagit i utvecklingen
Det var i början på 2000-talet som Åsa Finn bestämde sig för att satsa på PTM-Systemet. I hennes roll ingick att lösa länsövergripande problem på ett smidigt sätt. Man hade provat olika system men inget av dem hade de funktioner Åsa var ute efter.

- För mig var en avancerad och tillförlitlig uppföljning oerhört viktigt, säger Åsa. Atronic satsade mycket på att anpassa sina system efter kunder som oss, och systemet hade stor utvecklingspotential. Det kändes helt enkelt absolut rätt, berättar hon.

Åsa visste vad hon ville ha. Vid den tidpunkten levde inte betalningssystemet upp till alla krav, och Åsa kom att fungera som en part i utvecklingsarbetet för att få fram de funktioner och tjänster hon önskade.

- Det tog mycket tid och arbete i anspråk, men det var också mycket roligt. Och nu har vi en produkt som är anpassad efter ett landstings förutsättningar, avslutar Åsa.