Föreningen Balans Sverige

Skrämmande fördomar om bipolär sjukdom

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2012 11:01 CEST

Nationell Novus-undersökning
Dålig kunskap om bipolär sjukdom
bland svenska folket

Tiotusentals svenskar lever med bipolär sjukdom.1 Trots det har allmänheten dålig kunskap om sjukdomen enligt en ny undersökning från Novus. Resultaten visar
på stor osäkerhet kring hur man tror att personer med bipolär sjukdom är ifråga om personlighet och beteende.2

Riksförbundet Balans har låtit Novus genomföra en omfattande undersökning bland svenska folket för att undersöka kunskaper och attityder kring bipolär sjukdom.2 Undersökningen har gjorts med stöd av läkemedelsföretaget BioPhausia.

– Resultaten visar att det finns en mängd felaktiga föreställningar om bipolär sjukdom. Vi vill öka allmänhetens och vårdens kunskaper genom information och dialog. Bättre kännedom gör att vi kan hjälpa drabbade och att fler kan få rätt vård och behandling, säger Birgit Hansson, leg psykolog och ordförande i Riksförbundet Balans.

Undersökning: ”Svenska folket om bipolär sjukdom”
Dessa är några av resultaten från Novus-undersökningen:

  • Kunskap om sjukdomen. Endast tre av tio svenskar (30 %) känner till bipolär sjukdom väl. 38 % känner till lite om den. Var tredje svensk (33 %) har enbart hört talas om sjukdomen eller känner inte till den alls.
  • Närstående eller bekanta med sjukdomen. Fyra av tio svenskar (39 %) uppger att de känner någon med bipolär sjukdom.
  • Anställning. Mer än varannan person i Sverige (56 %) vet inte om de skulle anställa en person med bipolär sjukdom. 17 % uppger att de inte skulle anställa någon med bipolär sjukdom.
  • Passa barn. Mer än var tredje svensk (36 %) skulle inte låta en person med bipolär sjukdom passa deras barn. Många (41 %) svarar att de inte vet om de skulle låta en person med bipolär sjukdom passa deras barn.
  • Ingå nära relation. Fyra av tio svenskar (41 %) är osäkra på om de skulle kunna tänka sig att ingå en nära relation med en person som har bipolär sjukdom. 28 % skulle inte kunna tänka sig det.
  • Tystnad kring sjukdomen. Om de själva drabbades av bipolär sjukdom så skulle
     28 % av svenskarna låta bli att berätta det för sina arbetskollegor, 25 % för chefen,

        17 % för släkten, 16 % för vänner, 12 % för barnen och 11 % för sin partner. Endast
        var femte (18 %) skulle berätta för alla.

  • Kunskap om behandling. Drygt var fjärde (27 %) svarar att de inte vet huruvida bipolär sjukdom kan behandlas.
  • Rätt vård och behandling. Endast en av tio (12 %) tror att personer med bipolär sjukdom får rätt vård och behandling.

 

I medierapporten ”Svenska folket om bipolär sjukdom” kommenterar Balans resultaten punkt för punkt, bland annat kring ”anställning”, ”passa barn” och ”ingå nära relation”.

Fakta om bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom, som tidigare kallades manodepressiv sjukdom, är en psykisk sjukdom som generellt sett innebär att man i kortare eller längre perioder är upprymd (manisk), för att sedan i kortare eller längre perioder bli mycket nedstämd (deprimerad). Däremellan kan man vara symtomfri och fungera som vanligt. Sjukdomen är lika vanlig hos män och kvinnor. Det har uppskattats att en procent av Sveriges befolkning har grundvarianten av bipolär sjukdom.1 Nyare beräkningar pekar mot att gruppen med bipolaritet kan vara betydligt större.

Idag kan de flesta med bipolär sjukdom bli hjälpta av stämningsstabiliserande läkemedel, psykoterapi och stöd från vården. Ett problem är att många slussas runt länge i vårdkedjan innan de får rätt diagnos och behandling.

Om Riksförbundet Balans

Riksförbundet Balans är en patient- och anhörigförening för personer med depression
och bipolär sjukdom. Balans mål är att arbeta mot fördomar om psykiska sjukdomar,
bryta tabun samt minska stigmatiseringen. Läs mer på www.foreningenbalans.se

 

Om BioPhausia

BioPhausia är ett läkemedelsföretag som erbjuder sjukvården och patienter läkemedel inom flertalet terapiområden, bland annat det stämningsstabiliserande läkemedlet litium för behandling av bipolär sjukdom.  BioPhausia är ett helägt dotterbolag till läkemedelsföretaget Medivir. Läs mer på www.medivir.se eller  www.biophausia.se 

 

Källor

Undersökning av Novus på uppdrag av Balans/BioPhausia. 1061 intervjuer gjordes med ett representativt urval svenskar, män och kvinnor i åldern 18-79 år. Ytterligare intervjuer gjordes i länen Stockholm, Uppsala, Gävleborg och Västra Götaland. Metoden var webbintervjuer i Novus Sverigepanel 8-20 augusti 2012.

 Kontaktpersoner 

Riksförbundet Balans: Torsten Kindström, mediekontakt, Balans,
Tfn: 076-212 50 59, E-mail: info@foreningenbalans.se
Medivir/BioPhausia: Annica Holmberg, Communications Manager,
Tfn: 070-752 42 97, E-mail: annica.holmberg@medivir.com

Föreningen Balans Sverige - För den goda psykiatrin!