Alecta

Skrämmande låg kunskap om sjukförsäkring

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 09:38 CET

En undersökning som Alecta genomfört bland över 3 000 löntagare visar att kunskapen om kopplingen mellan kollektivavtal och sjukförsäkring är skrämmande låg. Av dem som arbetar hos en arbetsgivare med kollektivavtal är det bara 22 procent som vet att de har en sjukförsäkring via sitt jobb.

– Det är en skrämmande okunskap eftersom 100 procent borde svara att de har en sjukförsäkring. Alla som jobbar med kollektivavtal har en sjukförsäkring som betalas av arbetsgivaren, säger Eva Adolphson, pensionsekonom Alecta.

– Eftersom en sjukförsäkring har stor betydelse för inkomsttryggheten vid arbetsoförmåga bör givetvis alla anställda känna till vilket bra försäkringspaket som följer med anställningen hos en kollektivavtalsbunden arbetsgivare, säger Eva Adolphson.

– Jag tror att många skulle oroa sig mindre för sin ekonomi vid en allvarlig sjukdom om de kände till sina kollektivavtalade förmåner. Okunskapen kan också leda till att man kan gå miste om många tusenlappar eftersom man inte känner till den ersättning man har rätt till. Dessutom kan det finnas risk att man tecknar privata sjukförsäkringar som man egentligen inte har behov av. Resultatet av undersökningen visar att det nu är hög tid att öka kunskapen om vad kollektivavtalet betyder för försäkringsskyddet, säger Eva.

Exempel
Utöver sjukpenning från Försäkringskassan (15 520 kronor per månad) får en privatanställd tjänsteman som tjänar 20 000 kronor i månaden ytterligare 2 000 kronor i månaden mellan sjukdag 15 och 360.

En privatanställd tjänsteman som jobbar hos en arbetsgivare med kollektivavtal och som har en månadslön på 32 000 kronor får utöver sjukpenningen från Försäkringskassan (20 758 kronor per månad) en ersättning på 7 400 kronor i månaden mellan sjukdag 15 och 90 och 6 434 kronor i månaden mellan sjukdag 91 och 360.

I vissa fall kan ersättning betalas även efter 360 dagars sjukskrivning. Dessutom utbetalas alltid en kompletterande månatlig ersättning i händelse av att Försäkringskassan beviljar sjukersättning.

Har arbetsgivaren inget kollektivavtal är det långt ifrån säkert att det finns sjukförsäkring som kompletterar den sjukpenning som Försäkringskassan betalar ut. Den som arbetar hos en arbetsgivare som inte tecknat kollektivavtal bör därför säkerställa vilket försäkringsskydd arbetsgivaren betalar.

Alectas Löntagarpanel
Undersökningen är genomförd bland 3 072 personer som förvärvsarbetar och som inbjudan via e-mail. Riksrepresentativ vägning av materialet med avseende på kön, ålder bland förvärvsarbetare i Sverige enligt SCB.

För mer information, kontakta gärna
Eva Adolphson, pensionsekonom Alecta, +46 70 726 62 42

Alecta har förvaltat tjänstepensioner sedan 1917. Vi står på kundernas sida med ett enda fokus - att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom att ha en bättre avkastning än branschen och dessutom de lägsta kostnaderna. Vi förvaltar cirka 430 miljarder kronor åt våra ägare som är 1,7 miljoner privatkunder och 30 000 kundföretag.