Länsstyrelsen i Västmanlands län

Skrift om 15 unga entreprenörer

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 09:49 CET

Skriften kommer att presenteras i samband med ett seminarium som landshövding Mats Svegfors bjudit in till på temat Unga entreprenörer i Västmanland på tisdag den 20 februari. Tanken med seminariet är att främst lyfta fram de förtjänstfulla insatser som unga företagare gör för länet.

Entreprenörskap är högt prioriterat inom den europeiska utvecklingspolitiken genom Lissabonstrategin. I Sverige finns en nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 med riktlinjer för det regionala arbetet med program för strukturfonderna. Även den nationella strategin betonar behovet av prioriterade insatser för att stärka entreprenörskapet på lokal nivå.

Sverige behöver fler entreprenörer, både kvinnor och män. Nyskapande och kreativitet behövs i alla delar av samhället. Entreprenörernas perspektiv bör få ett kraftigare genomslag inom flera samhällsområden och sektorer för att Sverige ska stärkas. Det gäller inom bl a utbildningssektorn, forskningen, den offentliga sektorn och de politiska processerna.

De femton entreprenörerna i skriften har valts ut i samarbete med länets kommuner, Ung företagsamhet, Aroslotsarna, Almi, Teknikbyn m fl. Förhoppningen är att de medverkande företagarna ska kunna vara förebilder och inspirera dem som har tankar om entreprenörskap.

Länsstyrelsen har i ett tidigare pressmeddelande bjudit in medierna till seminariet i rikssalen på Västerås slott på tisdag 20 februari, kl 16.30-19.00.