Länsstyrelsen i Kronobergs län

Skriften om Transjö Folkets Hus

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2014 08:23 CEST

Lockar fram bilder av yster dans, uppskattad underhållning och bildande föredrag.

I Länsstyrelsens skriftserie om länets skyddade anläggningar ges nu boken om Transjö Folkets Hus ut. Författare till denna skrift är Lars Hjertberg.  

Folkrörelsernas breda genombrott gav nödvändig organisation, och genom omfattande arbetsinsatser växte Folkets Hus upp överallt där människor ville samlas för att göra något vettigt av sin fritid. I det lilla glasbrukssamhället Transjö, några kilometer söder om Kosta i Lessebo kommun, utvecklades dansbanan så småningom till ett Folkets Hus. Där träffades man för att hålla möten, för att dansa eller för att beundra gästande artister som förde med sig en fläkt av den stora världen, långt bortom vardagens strävsamma arbete i hyttan. Transjö Folkets Hus är en kulturhistoriskt intressant anläggning som blev statligt skyddat som byggnadsminne 1983.  

I slutet av 1800-talet började Folkets Hus-rörelsen få fäste i Sverige. Landets två första Folkets Hus byggdes i Kristianstad och Malmö. Så småningom sökte sig tankarna om föreningshus också upp till Småland. Även om rörelsen ofta kunde kopplas till industrialiseringen och den därmed omfattande inflyttningen till städerna, kom Folkets Hus och Folkets Park också att få stor betydelse för många mindre samhällen. Inte minst gäller det för bruksorterna i Kronobergs län. 

Böckerna trycks i en mindre upplaga men publiceras framförallt på Länsstyrelsens hemsida för att nå fler målgrupper. Länk till skriften om Transjö Folkets Hus.

 

Kontaktpersoner:
Länsantikvarie Heidi Vassi, 010 223 74 88
Byggnadsantikvarie Veronica Trygg, 010 223 74 27


Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se