Finansdepartementet

Skriftligt svar från Kommun- och bostadsministern

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2003 18:06 CEST

Fråga av Göran Hägglund om Billiga hyresrätter i Stockholm
Nr 2002/03:735. Svaret lämnades 2003-04-02.

Göran Hägglund har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att stimulera sådant billigt, eftertraktat byggande som faller utanför ramen för den nya tillfälliga investeringsstimulansen vid byggande av mindre hyresrätter. Det som avses är hyresrätter som byggs i Stockholms innerstad men till hyror som överstiger de riktvärden som anges i regeringens proposition 2002/03:98 Åtgärder för att främja byggande av mindre hyresbostäder och studentbostäder.

Regeringen har i denna proposition lagt förslag som innebär ytterligare stimulanser för byggande av mindre hyreslägenheter och studentbostäder. Åtgärderna har två huvudsyften: att öka produktionen av mindre hyresbostäder och studentbostäder, och att hyrorna för dessa bostäder skall vara rimliga. Det är möjligt att få del av detta nya stöd även om hyresnivån i vissa fall skulle överstiga 1 100 kr/m2. I dessa fall skall dock motiven till avvikelsen särskilt redovisas. Markkostnaderna kan t.ex. skilja sig åt på grund av läge och placering i förhållande till befintlig bebyggelse. Det blir också allt vanligare att man tar i anspråk redan exploaterad mark, där industriell verksamhet tidigare bedrivits. Kostnaderna för markberedning och sanering kan i sådana fall bli betydande. Ett alltför snävt angivet riktvärde för hyran kan innebära att sådana merkostnader inte kan finansieras, eller att det endast kan byggas mer exklusiva hyreslägenheter, eller bara bostadsrätter som i praktiken är förbehållna mer köpstarka grupper.

Om däremot byggandet är dyrt enbart därför att marken är dyr för att den ligger i ett attraktivt läge så kan inte detta vara ett skäl till att staten skall ekonomiskt stödja sådant byggande. Det finns inte någon anledning att ge ekonomiska stimulanser till sådant bostadsbyggande som är ekonomiskt lönsamt. De extra insatser som staten gör skall inriktas mot sådant samhälleligt önskvärt byggande som annars inte byggs därför att lönsamheten är för dålig.

De åtgärder som nu föreslås måste ges tid att verka. Några ytterligare förslag i syfte att ekonomiskt stimulera bostadsbyggande kommer inte att läggas.

Mitt svar till Göran Hägglund är att jag inte avser att vidta några åtgärder för att stimulera sådant billigt, eftertraktat byggande som faller utanför ramen för den nya tillfälliga investeringsstimulansen vid byggande av mindre hyresrätter och studentbostäder.

Stockholm den 2 april 2003
Lars-Erik Lövdén