Divendo - Författarskola.se

Skrivarkurs i Stockholm • Grundkurs 25-26 november 2017

Pressmeddelande   •   Aug 01, 2017 10:50 CEST

– Vad arbetar vi med under skrivarkursen?

Vi arbetar utifrån min skrivmetodik som finns dokumenterad i Pennvässaren/Studentlitteratur. Detta ingår i kursen:
• Karaktärsbygge: Du skapar en karaktär med inspiration från bildkorten och Enneagrammet. Se filmen nedan.
• Text om karaktären: Utifrån tydlig vägledning skriver du en kort gestaltande text som levandegör karaktären. Denna modelltext tillsammans med responsen du får, ger dig flera aha-upplevelser.
• Berättarstruktur och ”knep”: Dramaturgin, berättandets grammatik, är utgångspunkten under kursen. Genom mina egna modeller och grafer och med hjälp av ett par minifilmer får du en förståelse för hur den röda tråden skapas och hur berättelsens hållpunkter hjälper dig bygga spänning och rytm.
• Respons 2 & 2: Till de olika texterna finns anpassade frågeställningar. Respons på texter ges 2 och 2 genom att svara på frågorna. Även om du är ovan vid att ge respons lyckas du bra. Du svarar helt enkelt bara på frågorna! Responsen handlar om att upptäcka vad som fungerar i texten och vad som döljer sig mellan raderna. Inga tillrättavisanden eller förslag på förändringar. Vi arbetar ju med kladdar! Jag delar hela tiden in gruppen i nya par.
• Lekfullt flödesskrivande: Med bild- och symbolkort lockas din inneboende talang fram när vi flödesskriver. Dina texter överraskar dig. Kanske väljer du att skapa en fiktiv karaktär utifrån några slumpmässigt dragna bild- och ordkort. Se filmen som visar hur det kan gå till.

Se filmen.

En skrivarkursdeltagare sa nyligen att hon tack vare mina förklaringsmodeller och övningar nu äntligen börjar förstå sammanhangen kring struktur och karaktärsgestaltning. Saker och ting faller på plats och hon tar tag i sitt skrivprojekt med förnyad glädje och tro på sig själv.

https://forfattarskola.se/events/skrivarkurs-stockholm-grundkurs-nov-2017/

Kontaktuppgifter
Veronica Grönte
www.forfattarskola.se
veronica@forfattarskola.se