Utrikesdepartementet

Skrivelse om nordiskt samarbete 2005 överlämnad till riksdagen

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2006 08:44 CETRegeringen har i dag överlämnat skrivelsen "Nordiskt samarbete 2005" till riksdagen. Skrivelsen innehåller en redogörelse för samarbetet under år 2005 mellan de nordiska ländernas regeringar, med huvudsaklig inriktning på verksamheten i Nordiska ministerrådet.

De frågor som lyfts fram i årets skrivelse berör gränshindersarbetet, samarbetet med Nordens närområde, det nordiska kultursamarbetet samt Sveriges bilaterala samarbete med övriga nordiska länder. Vidare redovisas den strukturreform av Nordiska ministerrådet som beslutades om under 2005 och som innebär att antalet ministerråd vid årsskiftet reducerades från 18 till 11.


Kontakt:
Anna Karin Wallberg
Pressekreterare hos Berit Andnor
08-405 52 25
070-630 40 09
registrator@social.ministry.se

Christian Carlsson
Redaktör
08-405 58 80
070-257 56 56
christian.carlsson@foreign.ministry.se

Helena Pilsas Ahlin
Departementsråd
Enheten för Europeiska unionen
08-405 32 62
073-394 61 27
-------------------------
Läs mer
-------------------------
Nordiskt samarbete (http://www.regeringen.se/sb/d/2712/a/14886)


-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Skr. 2005/06:90: Nordiskt samarbete 2005 (http://www.regeringen.se/sb/d/6516/a/60787)