Försvarsdepartementet

Skrivelse om signalspaningslagen

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 16:14 CET

Regeringen har idag beslutat om den första årliga skrivelsen om signalspaningslagen. Skrivelsen överlämnas till riksdagen enligt riksdagens tillkännagivande i och med antagandet av lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

I skrivelse redogörs för de åtgärder som regeringen under 2009 och 2010 vidtagit för att förstärka skyddet för den enskildes integritet vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

Dessutom redogörs för de tillstånds- och kontrollorgan som regeringen instiftat samt för den uppföljning och utvärdering av lagstiftningen som regeringen beslutat.


Kontakt:
Charlotta Herrström
Politisk sakkunnig
070-297 43 28

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
08-405 25 30
070-548 51 74