Biodlingsföretagarna

Skrivelse till Livsmedelsverket angående spår av främmande substanser i honung

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2015 11:37 CET

Utifrån Livsmedelsverkets brev med information om spår av främmande substanser i honung har Biodlingsföretagarna och Biodlarna, gjort en kort sammanfattning, där vi ställer ytterligare frågor i ämnet till Livsmedelsverket.

Läs mer hos Biodlingsföretagarna.

Biodlingsföretagarna är en ideell branschförening vars syfte är att utveckla svensk yrkesbiodling. Vi utbildar, påverkar myndigheter, ordnar konferenser och studieresor. Vi vet att det är många som vill komma vidare i sin biodling. Ta tillvara möjligheten att genom oss få draghjälp i utvecklandet av din egen biodling. Du som är intresserad av att utvecklas som biodlare, bli medlem! www.biodlingsforetagarna.nu