Personskadeförbundet RTP

Skrota begreppet whiplashskada!

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2010 09:43 CEST

Personskadeförbundet RTP vill att begreppet whiplashskada slutar användas inom vården och i samhället. De vill istället rikta fokus på den faktiska skadan och benämna den som ”nack- och ryggskada”, och i de fall det behövs med ett förtydligande ”till följd av whiplashrelaterat våld”. Behovet av ändrat begrepp stöds av Nackskadecentrum i Lund.

- Det är viktigt att våra medlemmar och deras vård- och samhällskontakter får en mer konkret bild av vad den faktiska skadan är, säger Anna Stannervik, generalsekreterare i Personskadeförbundet RTP.
Begreppet whiplashskada beskriver inte den egentliga skadan som sitter i nacke och rygg, utan endast det bakomliggande skadevåldet.  Ingen annan skada beskrivs på samma sätt inom vården.

Personskadeförbundet RTP har beslutat att från och med nu själva börja använda sig av begreppet nack- och ryggskada. Detta lanseras på deras regionala konferens i Bålsta, under fredag till lördag den 15-16 oktober.

En nack- och ryggskada till följd av whiplashrelaterat våld kan leda till flera olika skademekanismer som kan drabba olika delar av nackens strukturer (muskler, leder och nerver). Ibland kan detta leda till långvariga smärttillstånd i nacke, axlar, och ibland t.o.m. generaliserad smärta. Långvarig smärta ger inte sällan upphov till sömnstörningar, utmattning och depressiva symtom samt sociala konsekvenser. Däremot är numera visat att depression i sig inte ger smärta.

Marcelo Rivano Fischer, klinikchef vid Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Skånes Universitetssjukhus och Hans Westergren, överläkare och medicinsk ansvarige vid Nackskadecentrum vid samma klinik, håller med om behovet att ändra begreppet.
-Vi ser de problem som uppstår för patienten om de säger att de ”har en whiplashskada”, eftersom detta med ”whiplash” av många inom sjukvården, försäkringsbolag och rättsinstanser uppfattas som något mystiskt. Och det blir det ju om man beskriver en symptombild med en skademekanism. Det är lika tokigt som om man skulle kalla korsbandsskador (som vanligen orsakas av fotbolls spelande) för ”fotboll”.
Inom sjukvården ryggar många läkare tillbaka inför whiplashbegreppet och vi får ibland kommentarer i stil med: ”– Jag kan inget om whiplash och tror inte heller på det…”.
Vi tycker det är bättre att benämna tillståndet med en mer förklarande beskrivning. ”- Jag har ont i nacken efter en olycka”. Sedan kan man ju diskutera om begreppet ”skada” är den perfekta beskrivningen men vi har inte hittat något bättre. Det viktiga är att komma bort från ”whiplashmystifieringen” av problemet, säger Marcelo Rivano Fischer och Hans Westergren.

- Det är viktigt att våra medlemmar får en diagnos och en upprättelse, säger Anna Stannervik.

________________________________________________________________________________
F
ör frågor:
Anna Stannervik, generalsekreterare Personskadeförbundet RTP, 070-497 45 97
Marcelo Rivano Fischer, klinikchef vid Nackskadecentrum, 046-17 26 15
Hans Westergren, överläkare vid Nackskadecentrum, 046-17 16 45
Sofia Segergren, informations- och pressansvarig Personskadeförbundet RTP, 0708-11 15 33Fel! Bokmärket är inte definierat.

Personskadeförbundet RTP är en medborgarrättsorgansiation som ger stöd, information och vägledning till personer bland annat nack-, ryggmärgs-, hjärn- och polioskadade samt amputerade. www.rtp.se