U&We

SKTF klimatkompenserar alla flygresor

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2010 13:44 CET

SKTF klimatkompenserar nu alla sina flygresor genom att stödja energiprojekt i Indien via ZeroMission. Det är ett steg i riktningen mot det hållbara fackförbundet.

Inom SKTF är man övertygade om att också ett fackförbund kan göra skillnad för miljön. I mars 2009 erhöll SKTF och SKTFs A-kassa Stockholms stads miljödiplom. Först genomfördes en omfattande miljöutredning som ledde till att man tog fram en miljöpolicy med mål och handlingsplan, där klimatkompensation är ett av flera steg.

Att vara en ”Fair Union” betyder att vi vill leva som vi lär, berättar Karin Neuhaus, miljösamordnare på SKTF. Det innebär att vi omsätter vår ideologi och våra värderingar i konkret handling. Ett sätt att göra det är att klimatkompensera flygresorna. Detta görs genom konsultföretaget U&W [you&we]'s initiativ ZeroMission. För SKTF är det naturligt att engagera sig i en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Klimatkompensation sker därför i ett projekt för framställning av biogas i Karnataka i Indien som utöver kompensation också ger ekologiska och sociala positiva mervärden.

I Karnataka har projektet gett jobb åt 650 personer i närområdet. Dessutom har luftkvaliteten förbättrats tack vare att biomassan, som tidigare lämnades på fälten för att ruttna eller förbrändes okontrollerat, nu med hjälp av ny teknik blivit ett användbart bränsle. Karnatakaprojektet har CDM status med Gold Standard certifiering och valideras av DNV, Det Norske Veritas.

"Kompensation är ingen långsiktig lösning på klimatförändringarna, utan på sikt måste energin som används komma från förnybara källor. Men fram till dess det är möjligt kan du kompensera för de växthusgaser som resor och andra delar av verksamheten står för samtidigt som du börjar vidta åtgärder för att energieffektivisera och ställa om till förnybar energianvändning”, berättar Ellinor Eke, partner på U&W [you&we].

För ytterligare information:

Karin Neuhaus, Miljösamordnare, SKTF, 08-789 63 23, karin.neuhaus@sktf.se

Ellinor Eke, konsult och partner, U&W [you&we], 08-34 65 65, ellinor.eke@uwab.se

SKTF är ett schyst fackförbund. För oss är mänskliga rättigheter och rätten att organisera sig universella rättigheter. Som medlem i SKTF är du med och tar ett globalt ansvar. Vi påverkar genom att vara med där besluten fattas. Och vi stödjer våra kolleger i andra länder att jobba för utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter. Att vara en Fair Union innebär att vi vill leva som vi lär: Att vi vill göra affärer med företag som har kollektivavtal, och att vi väljer produkter och tjänster som tar miljömässig och etisk hänsyn. Läs mer på www.sktf.se

U&W [you&we] är ett konsultföretag som anser att det inte finns en motsats mellan ett gott ekonomiskt resultat och att bedriva en ansvarsfull affärsverksamhet. Det gäller bara att hitta fram till hur man gör. U&W [you&we] är ett av de ledande företagen när det gäller att erbjuda klimattjänster och kompensation.Vi kallar oss "Catalyst for Good Business". Läs mer på www.uwab.se