SKTF

SKTF kräver bättre beredskap för hot och våld i socialtjänsten

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2007 17:37 CEST

I en undersökning som presenteras idag aktualiserar Arbetsmiljöverket frågan om hot och våld i socialtjänsten. Under 2005-2006 har Arbetsmiljöverket har genomfört ca 400 inspektioner i 97 kommuner. Undersökningen visar på samma problem som fackförbundet SKTF konstaterat i egna undersökningar. SKTFs medlemsgrupper, däribland socialsekreterare, återkommer ofta i Arbetsmiljöverkets statistik över anmälda arbetsskador.
- Det är bra att frågan lyfts upp till förnyad diskussion säger Eva Nordmark, ordförande i fackförbundet SKTF som organiserar socialsekreterare.

- Hot eller våld i arbetslivet kan bero på många saker, men mycket handlar om att man möter människor i labila situationer, då de anställda kan få rollen som samhällets budbärare, tror Eva Nordmark.

Oro för att drabbas av hot eller våld påverkar möjligheten att göra ett bra jobb. Därför är det förebyggande arbetet viktigt, till exempel utbildning. Det måste finnas rutiner så att den som blir utsatt får professionellt kris- och rehabiliteringsstöd, menar SKTF.

- SKTF anser också att man inte ska behöva förlora något ekonomiskt om man drabbas av hot eller våld i tjänsten och kanske blir sjukskriven, säger Eva Nordmark.

Var tredje blivit hotad i tjänsten
Hösten 2006 genomförde SKTF en undersökning om förekomsten av hot och våld inom socialtjänsten, då 250 socialsekreterare svarade på ett antal frågor. Den visar
- 30 % har blivit hotade under det senaste året i samband med tjänsteutövningen.
- 80 % svarade att någon medarbetare har blivit hotad.
- 2 % svarade att de utsatts för våld
- 20 % svarade att någon medarbetare utsatts för våld.

På frågan om det finns planer för krishantering på arbetsplatsen svarade 55 % ”Ja”, 15 % ”Nej” och 30 % ”Vet ej/vill eller kan inte svara”.

15 % av de tillfrågade har funderat på att byta yrke på grund av hot och våld.

För mer information, kontakta
Förbundsordförande Eva Nordmark 070 624 13 11
Förbundssekreterare Leif Hansson 0705-13 63 38
Fackförbundet SKTF (SKTF) organiserar anställda i kommun eller landsting som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för den kommunala demokratin. Inom skola, vård och omsorg omfattas även anställda i privatägda verksamheter. SKTF organiserar vidare de som är verksamma i bolag och stiftelser inom det kommunala området samt inom Svenska Kyrkan och ekumeniska organisationer.

Presschef Peter Bloch, mobil 070-255 13 37
Pressombudsman Maria Martinsson, mobil 070-655 50 48