SKTF

SKTF positiv till översyn av AD

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 17:00 CEST

I dag föll domen i det sk Kellermann-målet i Europadomstolen. För de som vill avskaffa den svenska Arbetsdomstolen (AD) blev resultatet en besvikelse. SKTF menar emellertid att domen inte får ses som en garant för att AD ska fortsätta som förut.

- Att Arbetsdomstolen finns som en första och sista instans i de få fall som inte kan lösas genom vanliga tvisteförhandlingar är oerhört viktigt. Alternativet skulle vara ett mångårigt processande i flera instanser i domstolar som saknar den specialkompetens som AD har. Ett sådant system skulle inte gynna löntagarna, säger Eva Nordmark, förbundsordförande SKTF.

Därmed inte sagt att allt är bra som det är. Det har gått många år sedan AD inrättades och det finns all anledning att se över domstolens sammansättning så att den blir modern och anpassad till dagens samhälle.

- Även om nu Europadomstolen friat Sverige är det för mig en självklarhet att den som är oorganiserad inte ska behöva dömas av representanter från arbetsmarknadens parter om han eller hon inte vill det. I sådana mål skulle Arbetsdomstolen kunna bestå av enbart ämbetsmannaledamöter, säger Eva Nordmark, förbundsordförande SKTF.

I debatten har pekats på det omoderna i att det finns en s.k. tredje man liksom att juristdomarna tillsätts efter kontakter med arbetsmarknadens parter och att de inte har samma anställningstrygghet som domare i andra domstolar. Vidare har det kritiserats att de ledamöter som tillsatts av arbetsmarknadens parter är i majoritet och har möjlighet att rösta över övriga domstolsledamöter.

- Debatten kring AD är idag alldeles för kategorisk. Domstolen behövs som ett instrument för att på ett snabbt och kompetent sätt lösa de tvister som inte går att lösa i samförstånd mellan parterna på arbetsmarknaden, säger Eva Nordmark, förbundsordförande SKTF.

- Det är inte acceptabelt att AD hela tiden utsätts för kritik. Det är hög tid att vi lägger ifrån oss stridsyxorna och i stället sakligt diskuterar vilka förändringar som krävs för att vi ska få en modern arbetsdomstol som kan accepteras av, om inte alla, så i alla fall en bred majoritet i samhället, avslutar Eva Nordmark, förbundsordförande SKTF.

För ytterligare kommentarer kontakta SKTFs förbundsjurist Anders Hult, telefon 070-566 07 20

SKTF är ett partipolitiskt obundet fackförbund för offentligt och privat anställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. Idag är vi 180 000 medlemmar.

Presschef Anna Karin Wallberg
tel 08-789 64 70 och mobil 070–630 40 09

Pressombudsman Maria Martinsson
tel 08-789 64 77 och mobil 070-655 50 48

SKTF Kungsgatan 28 A, Box 7825, 103 97 Stockholm.
www.sktf.se, sktf@sktf.se