SKTF

SKTF utmanar Stockholms stads politiker: Hur hanterar ni personalen i bredbandsbolaget Stokab?

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2004 14:22 CEST

Det kommunala bredbandsbolaget AB Stokab har tidigare i år utan förvarning och förhandling radikalt sänkt lönerna för sina anställda och därmed struntat i ingångna kollektivavtal. Förhandlingsläget med bolaget är bekymmersamt eftersom representanter för Stokab vägrat att gå in i sakdiskussioner samt underlåtit att bemöta SKTFs yrkanden. Nu vänder sig SKTF därför till Stockholms stads politiker i deras roll som arbetsgivare för att fråga dem om hur de planerar att agera i frågan.

- Jag är mycket bekymrad över situationen på Stokab. Det tillvägagångssätt som Stokab har haft vid den senaste tidens personalförändringar är ett helt nytt fenomen för kommunala bolag. Det är helt oacceptabelt och hör inte alls hemma på svensk arbetsmarknad 2004, säger Eva Nordmark, SKTFs ordförande.

I dag nås politiker i Stokabs styrelse samt ledamöter i styrelsen för Stockholms stadshus AB av ett brev från SKTFs ordförande.

- Jag skriver att jag är bekymrad över hur Stockholms stad i sin roll som arbetsgivare verkar ha ändrat arbetssätt och att jag vill veta hur dom tänker agera i fortsättningen, säger Eva Nordmark, SKTFs ordförande.

För ytterligare information kontakta Eva Nordmark, SKTFs ordförande på telefon 070-624 13 11 eller ansvarig ombudsman Tommy Löfgren på telefon 070-555 97 80.

SKTF är ett partipolitiskt obundet fackförbund för offentligt och privat anställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. Idag är vi 180 000 medlemmar.

Presschef Anna Karin Wallberg
tel 08-789 64 70 och mobil 070–630 40 09

Pressombudsman Maria Martinsson
tel 08-789 64 77 och mobil 070-655 50 48

SKTF Kungsgatan 28 A, Box 7825, 103 97 Stockholm.
www.sktf.se, sktf@sktf.se