SKTF

SKTF vann två mål i Arbetsdomstolen

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 10:32 CET

Pressmeddelande 17 februari 2011

Arbetsdomstolen (AD) meddelade igår två domar där Fackförbundet SKTF var part.

Den ena domen rörde en tolk/integrationsassistent i Krokoms kommun som blev avskedad i september 2007. AD ogiltigförklarade avskedet vilket betyder att medlemmen får tillbaka sitt jobb, lön från september 2007 till idag uppgående till mer än 750 000 kr samt ett allmänt skadestånd med 125 000 kr, totalt nästan 900 000 kr . Till detta kommer ränta samt att kommunen förpliktas att betala SKTFs rättegångskostnader på ca 560 000 kr. Sammanlagt har det felaktiga avskedandet hittills kostat Krokoms kommun cirka 1,45 miljoner kronor.

Den andra domen rörde en kyrkoherde som blev avskedad 2007, ett avsked som SKTF ogiltigförklarade och vann i AD 2009. Arbetsgivaren försökte då köpa ut kyrkoherden med hjälp av LAS, men detta ansåg inte SKTF var möjligt då kyrkoherden hade en så kallad fullmaktsanställning som ger ett väldigt starkt anställningsskydd. AD gav återigen SKTF rätt, vilket innebär att kyrkoherden alltjämt har sin anställning kvar. Arbetsgivaren ska även till kyrkoherden betala ut lön från 2009 till idag samt utge 100 000 kr i skadestånd. Dessutom ska motparten betala SKTFs rättegångskostnader på nästan 300 000 kr.

I båda fallen hade medlemmarna själva, innan de kontaktat facket, försökt förmå arbetsgivaren att ompröva sina beslut, dock utan resultat.

För mer information om Krokom-domen, kontakta ombudsman Stig Linner på tel 070 313 56     63. För mer information om båda fallen, kontakta SKTFs förbundsjurist Daniel Falk på tel 070- 546 35 25.

SKTF är ett partipolitiskt oberoende fackförbund med drygt 160 000 medlemmar. Våra medlemmar är offentligt och privat anställda med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. SKTF kan spelreglerna på arbetsmarknaden och står bakom dig när du vill ha stöd. SKTF ingår i TCO, som är Sveriges största tjänstemannaorganisation med 1,2 miljoner medlemmar.

Presschef Peter Bloch, mobil 070-255 13 37

Pressombudsman Maria Martinsson, mobil 070-655 50 48

SKTF är ett partipolitiskt oberoende fackförbund med drygt 160 000 medlemmar. Våra medlemmar är offentligt och privat anställda med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. SKTF kan spelreglerna på arbetsmarknaden och står bakom dig när du vill ha stöd. SKTF ingår i TCO, som är Sveriges största tjänstemannaorganisation med 1,2 miljoner medlemmar.

Presschef Peter Bloch, mobil 070-255 13 37
Pressekreterare Maria Martinsson, mobil 070-655 50 48