SKTF

SKTF vill medverka när a-kassan utreds

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 15:54 CET

Regeringen kommer inom kort att tillsätta en utredning som ska se över om a-kassan i framtiden ska vara obligatorisk. Eftersom arbetet med höjningen av a-kasseavgiften bedrevs i en hög takt tror SKTF att även detta arbete kommer att gå fort.

I ett brev till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin uppmanar SKTFs ordförande Eva Nordmark regeringen att tillsätta en facklig referensgrupp knuten till utredningen.

För att en så stor och viktig fråga ska landa rätt är Eva Nordmark övertygad om att det är nödvändigt att de fackliga organisationerna finns med som en viktig del i arbetet:

- Vi vill gärna bidra med den stora kunskap som vi besitter när det gäller frågor om arbetslöshetsförsäkringen och a-kassorna. Vi är måna om att resultatet blir så bra som möjligt för alla parter, inte minst för den enskilde som drabbats av arbetslöshet.

- Vi har inte låst oss vad gäller några ställningstaganden utan är måna om att bidra konstruktivt i diskussionen och inte minst föra fram det vi ser och möter varje dag, nämligen konsekvenserna av de beslut som fattas av regering och riksdag, avslutar Eva Nordmark


För ytterligare kommentar kontakta Eva Nordmark, 070-624 13 11


SKTF är ett partipolitiskt obundet fackförbund för offentligt och privat anställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. Vi är drygt 170 000 medlemmar.

Presschef Peter Bloch, mobil: 070-255 13 37
Pressekreterare Ann-Marie Prhat. Mobil: 070-240 95 96

SKTF Kungsgatan 28 A, Box 7825, 103 97 Stockholm. www.sktf.se sktf@sktf.se