Göteborgs botaniska trädgård

SKUD - databasen för växtnamn har åter öppnat

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2012 12:25 CEST

Svensk Kulturväxtdatabas (SKUD) har åter öppnat, efter att ha legat nere i drygt ett och ett halvt år. SKUD är en nomenklaturdatabas och svensk namnstandard för kulturväxter. Avsikten med databasen är att skapa ett lättillgängligt referensverktyg och en likriktare i Sverige för att underlätta kommunikation om kulturväxter – både bland professionella och lekmän.

Den innehåller även uppgifter om växternas naturliga utbredning, användning och livsform. Databasen har byggts med potential för att kunna utvecklas till en nordisk namndatabas och vänder sig till verk, myndigheter, företag, forskare, skribenter, konsumenter och andra som arbetar med eller använder kulturväxter.

Björn Aldén är intendent vid Göteborgs botaniska trädgård och en av dem som arbetat med uppbyggnaden av en ny databas

- Vi är jätteglada och lättade över att SKUD nu åter är på banan efter ett ganska styvt arbete det senaste dryga halvåret. Vi glädjer oss över alla de gratulationer som redan nu inkommit från olika brukare, som uppenbart saknat databasen.

Den nya SKUD är en rekonstruktion av den gamla och har byggts upp av IT-experter vid SLU i nära samarbete med botanister i Göteborgs botaniska trädgård och Evolutionsmuseet vid Uppsala Universitet. Rekonstruktionen bedömdes nödvändig för att långsiktigt säkra tillgången till databasen. Förutom ekonomiskt stöd från trädgårds­branschen, genom LRF/GRO, har stöd också erhållits från Lantbruks­programmet via Jordbruksverket. 

Läs mer på www.skud.info

Kontakt: Björn Aldén tel. 0707-851814

Göteborgs botaniska trädgård - en verksamhet inom Västra Götalandsregionen
Presskontakt: Agneta Green 0707-408019
Mobilnummer till Botaniskas intendenter/botanister hittar du på hemsidan
www.gotbot.se

Få löpande information genom vår grupp på Facebook