Skurups kommun

​Skurup avstamp för Motfallsprojektets innovation för minskad fallrisk

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2016 12:11 CET

En grupp från MoTfall, bestående av ingenjörer och projektledare från Sveriges tekniska forskningsinstitut har valt att – som första kommun i Sverige – besöka Skurups kommuns olika verksamheter för att få en förståelse för verkligheten med de fallrisker som finns.

Ett konsortium lett av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) har beviljats stöd om totalt 8,8 Mkr från innovationsmyndigheten Vinnova. Under två års tid ska konsortiet bland annat utveckla lösningar som hjälper individer att upptäcka att de har en förhöjd fallrisk. Dessa typer av lösningar ingår i ett system som ska ge individen anpassat stöd för att själv kunna minska risken att drabbas av fallolyckor genom exempelvis utbildning, anpassning av miljöer och träning.

Den fas som projektet befinner sig i nu valde man att inleda med ett besök i Skurups kommun.

- Vi är tillgängliga och jobbar nära tillsammans inom organisationen, vilket gjorde att de snabbt fick tillgång till hela kommunen. Det gick fort för MoTfall att samla in mycket rådata, berättar hemsjukvårdschef Rickard Flodfält.

Detta bekräftas av projektingenjör Frida Falkvall:

- Alla vi träffade var väldigt positiva till att vi kom. Vi blev väl omhändertagna, vilket bidrog till att vi fick in mycket information på kort tid.

Målet med att studera fallrisken är att upptäcka riskerna för individen, som då kan få nytta av det individanpassade varningssystem som kommer att utvecklas i form av exempelvis aktivitetsarmband som mäter olika indikatorer som puls, rörelser och, för att upptäcka förändringar i bärarens aktivitet, förutsäga ökad fallrisk och förebygga denna.

- Genom vården får man en totalsyn på personen, säger Rickard Flodfält. Experter inom teknologin möter experter inom geriatriken.

MoTfall besökte bland annat annat hemtjänsten, Bruksgården, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och fixartjänsten.

Bakgrund och syfte med MoTfallsprojektet

Fallolyckor hos äldre kostar 9,5 miljarder per år och innebär en kraftigt minskad livskvalité och hälsa för individen. Syftet med MoTFall är att minska kostnaderna och hjälpa individerna att bibehålla ett aktivt liv. Målet är att utveckla ett IKT-baserat system som upptäcker en ökad fallrisk och ger individanpassat stöd för att minska risken att falla. Huvudidén är inriktad på att mäta olika indikatorer, t e x puls, rörelser, svaj, med aktivitetsarmband, för att upptäcka förändringar i bärarens aktivitet, förutsäga ökad fallrisk och förebygga denna.

De som deltar i projektet är, förutom Skurups kommun: SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut), Infonomy AB, Humana Group AB, Lunds Universitet, Bonnier Academy, Neat Electronics AB, Telia Company AB, Handelshögskolan i Jönköping, MSD, Innovation Skåne AB, Region Skåne, Malmö Stad, Securitas AB, Kommunförbundet Skåne, Exorlive A/S.

http://www.vinnova.se/sv/Resultat/Projekt/Effekta/2011-01544/MoTFall/

Kontakt:

Rickard Flodfält, hemsjukvårdschef

0411-53 63 87

rickard.flodfalt@skurup.se

Skurups kommun med ca 15 000 invånare ligger naturskönt på den skånska sydkusten mellan hav och ås - en central plats i Öresundsregionen och norra Europas mest dynamiska region.