Skurups kommun

Skurups kommun klättrar 36 placeringar när företagsklimatet rankas

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2017 12:02 CEST

Svenskt näringsliv har idag släppt rankingen på hur företag i Sverige upplever företagsklimatet. I år klättrar Skurup med 36 platser, vilket ger plats 72 bland Sveriges 290 kommuner. Det går stadigt uppåt för kommunen som vill vara en av Sveriges mest attraktiva att bo och verka i. 2016 kom rivstarten för en uppåtgående trend som verkar hålla i sig – Skurup klättrade då med 82 placeringar.

Länk till de färska siffrorna:

https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/skane/har-ar-det-bast-och-samst-att-driva-foretag-i-skane_685157.html


Näringslivsstrateg Henrik Lundblad menar att ökningen är en följd av det samarbete och ökande självförtroende som olika näringslivsinitiativ har lett till.

- Det finns en tillförsikt och ett självförtroende i kommunen, en uppfattning att det går bra för Skurup. En del av detta har sin grund i politiska beslut som fattats över blockgränserna – som utbyggnaden av området Västeräng. Annat som ger bärkraft framåt är utvecklingen av Skurups handelsplats och de betydande nyetableringarna på Västra Industriområdet.


Målinriktat servicearbete
Andra faktorer som har lett fram till årets goda resultat är enligt Henrik Lundblad det målinriktade arbetet med service gentemot företagen, som bygglovshantering och markexploatering.

- På så sätt gör vi det möjligt för företag att etablera sig, växa och utvecklas i kommunen.


Kvitto på gott samarbete och gemensamt synsätt
Ordförande i Skurups kommuns näringslivsråd Martin Gullberg menar att placeringen är ett kvitto på att politiker, tjänstemän och näringslivet hittat ett bra klimat för att tillsammans genomföra visionen om att bygga ett näringsliv som kommuninvånarna kan vara stolta över.

- Jag ser det som att vi har lyckats samla ihop trupperna och gå mot ett gemensamt mål. Det är tydligt var man än befinner sig i bygden, att man är stolt över Skurup. Det spiller över på näringslivsklimatet och fungerar som en magnet för både företag och människor.

Martin Gullberg nämner Skurups handelsplats, där både nya företag och Skurupsföretag etablerar sig och får möjlighet att växa, men också fiberutbyggnaden, som gör det möjligt att bo och driva företag med storstaden på bekvämt avstånd.

- Självklart är infrastukturen en viktig faktor.


Kontakt:

Henrik Lundblad, näringslivsstrateg

0411-53 64 16

henrik.lundblad@skurup.se

Skurups kommun med ca 15 000 invånare ligger naturskönt på den skånska sydkusten mellan hav och ås - en central plats i Öresundsregionen och norra Europas mest dynamiska region.