Skurups kommun

Skurupsresultatet i Skolval 2018

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2018 15:06 CEST

I PDF:en som ligger under "Bifogade filer" finner du en sammanställning av resultatet från respektive deltagande skola.

Rektor Ewa Le Grand, Nils Holgerssons utbildningscentrum:

- Skolans demokratiska uppdrag handlar i slutändan om att ge eleverna kunskaper för att göra ett medvetet val i framtiden. Arbetet fortsätter framöver och är inte enbart kopplat till valet vart fjärde år. Efter att personal och elever tillsammans analyserat valresultatet jobbar vi fram en långsiktig plan för vårt fortsatta arbete med demokratifrågorna. Vårt fokus i skolvalet har legat på lärandet i samband med valarbetet. Vi ger inga kommentarer kring själva valresultatet.

Skurups kommun med ca 15 000 invånare ligger naturskönt på den skånska sydkusten mellan hav och ås - en central plats i Öresundsregionen och norra Europas mest dynamiska region.