Vägverket

Skvallertorget i Norrköping får Vackra vägars pris

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2004 16:45 CET

- Skvallertorget i Norrköping får Vackra vägars pris 2004. Kommunen får utmärkelsen för sitt arbete med att omdana Skvallertorget till en plats för människor och staden. Ansvaret att hantera trafiksituationen är lagd på trafikanterna. Bilarna får fortfarande köra över torget, men den omsorgsfulla utformningen signalerar att det är de gåendes hastighet som gäller, sa Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö när han på torsdagen delade ut Vackra Vägars pris.

Vägverkets nationella miljö- och skönhetsråd motiverar sitt beslut enligt följande:

”Vackra Vägars Pris 2004 tilldelas Norrköpings kommun för omvandlingen av Skvallertorget från en trafikplats till en plats för stadsliv. Genom skicklig organisation och utformning av stadsrummet hanteras mötet mellan gående och bilister utan trafikljus, skyltar och övertydliga anvisningar. Den djärva förnyelsen inspirerar till fortsatt utveckling av attraktiva urbana miljöer; platser som speglar det offentliga livets krav på hänsyn till och respekt för medmänniskor.”

Tävlingen Vackra vägars pris, som funnits sedan 1991, är Vägverkets sätt att premiera god vägarkitektur. Pristagarna får ett resestipendium som är tänkt att ge inspiration och möjliggöra studier inom det vägarkitektoniska området.
Hedersomnämnanden:

Brogatan i Knislinge, Skåne
I Knislinge har en stökig genomfartsväg blivit ett vackert stråk. Gång- och cykeltrafikanter kan färdas tryggt längs vägen. Trädrader i gräs ger trygghet och definierar gaturummet. Belysningen är omsorgsfullt utformad. Såväl själva ljussättningen som valet av armaturer bidrar till säkerhet, tydlighet och skönhet. Valet av färger och material är sparsmakat. Den omsorgsfulla utformningen och skötseln bidrar till att binda samman Knislinges centrum.


E 6 genom Gårda, Göteborg
Från det första gestaltningsprogrammet till byggskedet har projektet kvalitetssäkrats, bland annat genom ett särskilt råd som kontinuerligt bevakat helheten. Uppgiften har varit svår. Vägsträckningen är ett brutalt ingrepp i staden, och miljön på ömse sidor om bullerskydden ställer helt olika krav på gestaltningen. Resultatet har blivit en harmonisk helhet. Förbättringen av E 6 genom Gårda är ett föredömligt exempel på god vägarkitektur.

Rådet
Jury är Vägverkets nationella miljö- och skönhetsråd som består av kulturskribent Hedvig Hedqvist, professor Margaretha Ihse, konstnär Lars Jonsson, stadsbyggnadsdirektör Ingela Lindh, konstnär Kent Lindfors, professor Bengt Nihlgård, arkitekt Johan Nyrén, arkitekt Fredrik von Platen, professor Roland Spolander. Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö är ordförande och Vägverkets chefsarkitekt Torbjörn Suneson är rådets sekreterare.Vägverkets miljödirektör Lars Nilsson är adjungerad.

Bakgrund/fakta
Vackra vägars pris instiftades 1991 och har sedan dess uppmärksammat projekt av skiftande art och storlek runt om i landet. Följande vägar och broar har fått Vackra vägars pris:

2002 Hamngatan i Eskilstuna
2000 Åbromotet, E6, Göteborg
1998 Projekt Höga kusten, Ångermanland (E4)
1997 Nilsbybron i Fryksdalen, Värmland (lv 716)
1996 E4 Kista – Häggvik, Stockholm
1995 Klockestrandsvägen, Ångermanland (lv 817)
1994 Drottninggatan – Järnvägsgatan, Helsingborg
1993 Småvägar i Småland, Värnaprojektet
1992 Håverudsbron, Dalsland (lv ???
1991 E6, delen Långås – Gunnestorp, Halland

Ytterligare information lämnas av
Chefsarkitekt Torbjörn Suneson, Vägverkets huvudkontor, tfn 0243 – 758 46

Pressbilder: http://www.vv.se/templates/Pressrelease____10193.aspx