Världsnaturfonden WWF

Skydd av gorillor och tigrar räddar naturen och minskar fattigdomen

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2006 14:12 CET

Att skydda pandor, gorillor eller tigrar handlar inte bara om att rädda arters överlevnad - det bidrar också till FNs millenniemål om fattigdomsbekämpning. När man satsar på naturvårds- och ekoturismprojekt i närheten av nationalparker och skyddade områden ökar både antalet havssköldpaddor, pandor och bergsgorillor men också lokalbefolkningens inkomster. Det visar WWF-rapporten Linked Futures som presenteras på ett stort miljömöte i Cúritiba i Brasilien 20-31 mars om biologisk mångfald.

Rapporten som baseras på sex delstudier i Nepal, Uganda, Indien, Namibia, Costa Rica och Kina, pekar på att naturvård och långsiktig förvaltning av arter och deras livsmiljöer lett till bättre skydd av skogar, våtmarker och värdefulla marina områden. Fattiga människors inkomst ökar, kvinnors inflytande växer och tillgången till färskvatten, hälsovård och utbildning ökar.

- Samma saker som bidrar till artutrotning leder ofta till fattigdom. Det handlar ofta om förlust av livsmiljöer och naturresurser. När man arbetar med att skydda hotade arter gynnar det också lokalbefolkningen , säger Susan Lieberman, asnvarig för WWFs artprogram.

I Torturego i Costa Rica är levande sköldpaddor mer värda för den lokala ekonomin än ägg och sköldpaddskött. Lokalbefolkningen ser fördelarna med naturskydd- och ekoturism. En effekt är att både sköldpaddor och turister ökat de senaste 30 åren.

Byskogsbruk i vissa områden i Nepal har gjort att korridorer skapats där tigrar kan leva. WWF driver projekt som involverar lokalbefolkningen genom ekoturism, jordbruk eller alternativa försörjningsmöjligheter.

I den indiska byn Farida har ett WWF- projekt till skydd för den sällsyna floddelfinen i Ganges även gett människorna bättre livsvillkor. Efter fem år minskade antalet familjer under fattigdomsstrecket betydligt.

Rapporten visar också att skyddet för bergsgorillorna i Bwindiskogen i Uganda gett ekonomiska och sociala fördelar för 60 procent av invånarna. Liknande exempel finns i Kina, där olagligt intrång i skyddade skogar minskat när lokalbefolkningen fått andra inkomster från bl a ekoturism eller odling av grödor, med stöd av WWF.

I Namibia har införandet av lokala självförvaltande enheter för naturvård lett till bättre förvaltning av naturresurser, viltstammar, ekoturismutveckling och ökade inkomster från kommunägda företag.

WWF uppmanar därför världens regeringar att integrera naturskydd med fattigdomsbekämpning inför mötet om biologisk mångfald i Brasilien ( 20 -31 mars).

-Det är ologiskt att miljardtals dollar varje år spenderas på fattigdomsbekämpning och ekonomisk utveckling utan att titta på sambandet mellan en långsiktigt hållbar utveckling, artskydd och en bra miljö. Nu är det dags att göra den kopplingen och agera därefter, säger Susan Lieberman.

Bakgrund:

Rapporten - som fått ekonomiskt stöd från SIDA, innehåller sex delstudier. 1. Uthållig utveckling runt tigerreservaten integreras med tigerskydd i landskapet Terai Arc i Nepal 2. Landsbygdsutveckling och viltskydd i Namibia. 3. Bergsgorillaprojekt och stöd till befolkningen utanför Bwindi Impenetrable National Park, Uganda 4. Pandaprojekt och stöd till lokalbefolkingen utanför reservataten i Minshan and Qinlingbergen i Kina. 5. Skydd för havssköldpaddor i Tortuguero, Costa Rica 6. Bevarandet av Gangesfloddelfinen integreras med stöd till människor i Uttar Pradesh, Indien


För frågor, kontakta: Lars Kristoferson, gen sek WWF, 070-371 69 04 Lotta Samuelson, 08-624 74 36 Marie von Zeipel, pressekreterare WWF, 08-624 74 03, 070-371 69 04