Vänsterpartiet

Skydd över gränserna för hotade kvinnor

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2010 15:42 CET

EU-parlamentets jämställdhetsutskott röstade idag ja till förslaget om en europeisk skyddsorder. Det skulle innebära att ett beslut om skyddsåtgärder för en hotad kvinna i ett medlemsland ska gälla även när hon flyr till ett annat medlemsland.

Det finns redan en överenskommelse mellan EU-parlamentet och det belgiska ordförandeskapet, som representerar ministerrådet fram till nyår. Denna överenskommelse ser nu ut att hotas.

- Tyskland är starkt emot förslaget, och de verkar tyvärr ha fått med sig Holland på samma spår, säger Eva-Britt Svensson (V), EU-parlamentariker.

Medlemsländernas skilda lagstiftningar är grunden till osämjan. I vissa länder är skyddsorder en civilrättslig åtgärd, bland annat i Tyskland. I andra länder är det en straffrättslig åtgärd. Det finns även en tredje variant där skyddsorder är en administrativ åtgärd, bland annat i Sverige.

- Jag tycker att det borde gå att överbrygga skillnaderna genom ömsesidigt erkännande, oavsett rättsordning, säger Eva-Britt Svensson. Det vore ett steg på vägen för att hjälpa slagna och förföljda kvinnor och deras barn.

Ärendet ska enligt planen beslutas i parlamentets plenum i december.

Se även tidigare pressmeddelande:
http://www.vguengl.org/showPage.php?ID=2110&ST=skyddsorder


För mer information, kontakta:

Eva-Britt Svensson (V), EU-parlamentariker
Svensk mobil: 070 633 13 46
Roger Falk, pressekreterare: +32 473 80 45 79
Blogg http://www.evabrittsvensson.se
Twitter http://twitter.com/EvaBrittEU
Hemsida: www.vguengl.org (foton finns i "Pressrummet")