Moderaterna

Skydda barn och andra användare av internet!

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 14:26 CET

Europaparlamentariker
Charlotte Cederschiöld
070-6503092


Skydda barn och andra användare av internet!

Idag samlades en rad ledande europeiska politiker och företrädare för näringslivet i Bryssel för att diskutera informationssamhället och höja medvetenheten om de risker som användarna möter i allt större utsträckning. IT-kommissionären Viviane Reding och tyska ordförandeskapet öppnade. Paneldebatten om användarsäkerhet leddes av Europaparlamentariker Charlotte Cederschiöld. Vi måste samarbeta på nationell och europeisk nivå för att få säkrare internet i hela EU, säger Cederschiöld.

European Information Security Awareness Day, syftar till att diskutera och utreda hur vi ska klara dagens utmaningar i cybervärlden samt utröna vilken roll industrin, politikerna och medborgarna i allmänhet kan spela för att förbättra IT-säkerheten.

- Befintlig lagstiftning måste genomföras och tillämpas i medlemsländerna, föräldraansvaret förbättras och industrin kan med självreglering ge föräldrar information om vart de kan vända sig vid misstanke om databrott, säger Charlotte Cederschiöld.

- Internet är ett av de mest populära kommunikationsmedlen bland unga människor idag. Ett av två barn i Europa surfar regelbundet på nätet och de är dagligen utsatta för de faror och risker som finns i form av hemsidor med våldsamt och pornografiskt innehåll.

Charlotte Cederschiöld har tidigare varit rapportör på en rad områden som berördes under debatten, t.ex. aktivitetsplanerna för organiserad brottslighet och internetbrottslighet, lagstiftningen mot hacking, dataskydd, grundläggande fri- och rättigheter, immaterialrätt (WIPO) och de konstitutionella förändringarna inom rätts- och inrikesområdet.

- Jag välkomnar Kommissionens pågående och kommande initiativ till åtgärder för ökad IT-säkerhet i EU. Det är nödvändigt att minska kriminaliteten på nätet, inte minst genom information. Vi moderater tar denna fråga på djupaste allvar, avslutar Cederschiöld.Sofia Spolander
Pressekreterare, Moderata samlingspartiet
Press Secretary, The Moderate Party
Moderaternas riksdagskansli
100 12 Stockholm

+46-8-786 45 14
+46-736-82 81 11
+46-736-82 80 00 (pressjour)