Naturvårdsverket

Skyddsjakt på 50 knubbsälar på Västkusten

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 15:40 CEST

Knubbsälen ger problem för yrkesfiskare på Västkusten. Därför har Naturvårdsverket beslutat om skyddsjakt på 20 knubbsälar i Hallands och 30 i Västra Götalands län. Det finns drygt 15000 knubbsälar på Västkusten.

Knubbsälarna har återhämtat sig efter utbrott av virussjukdomar 1998, 2002 och 2006. Det har blivit ett problem för yrkesfisket eftersom sälarna tar främst ål i redskapen.

- Vi arbetar för att lösa problemen genom att utveckla sälsäkra redskap och metoder. Men det finns ännu inga heltäckande lösningar för fisket, som har de största problemen med knubbsäl. Det verkar som om vissa knubbsälar specialiserat sig på att ta ål i redskap. Därför är skyddsjakt på de individerna en lämplig lösning, säger Susanna Löfgren, chef för Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket har beslutat att i början av jaktsäsongen bara tillåta skyddsjakt inom 200 meter från fiskeredskap som används av licensierade yrkesfiskare. Det sker för att ge yrkesfiskarna en bra chans att komma till rätta med problemen. Det gäller 1-31 maj samt 1 augusti-15 september. Skyddsjakten får bedrivas tills kvoterna är fyllda, längst till 31 december.

- Vi tillåter ingen skyddsjakt under juni och juli av hänsyn till att knubbsälarna då byter päls och det är reproduktionstid, säger Per Risberg, handläggare på Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Skyddsjakten blir enligt samma modell som används för gråsäl i Östersjön. Det blir länsvisa kvoter och skyddsjakten avbryts när kvoterna är fyllda. Tidigare år har yrkesfiskare på Västkusten ansökt och fått enskilda tillstånd till skyddsjakt på knubbsälar som orsakat problem.

- Vi bedömer att nivån på skyddsjakten, 50 knubbsälar, inte hotar sälstammens utveckling och kan bidra till att minska problemen. I fjol fälldes 16 knubbsälar med stöd av enskilda tillstånd, säger Per Risberg,

Skyddsjakten får utföras av de som har jakträtt i området. Länsstyrelsen kan ge tillstånd att jaga på allmänt vatten. Skjutna sälar ska anmälas till Kustbevakningen och prover ska tas och skickas in till Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm. Jägaren ska själv ta reda på att det finns utrymme kvar på tilldelningen.

Gråsäl skyddas

Skyddsjakten tillåts längs kusten i hela Hallands och Västra Götalands län med några undantag. I fyra områden finns atlantisk gråsäl och ingen skyddsjakt tillåts inom 200 meter från de områdena. Det gäller Väderöarna i Tanums kommun, Stora Både i Varbergs, samt Kungen och Rön i Kungsbacka kommun. Länsstyrelserna kan också ha särskilda jaktregler för skyddade områden längs kusten.

Läs hela beslutet

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Risberg, handläggare Viltförvaltningsenheten, 08-698 85 34, per.risberg@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 08-698 13 12, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket är den centrala miljömyndigheten. Vi medverkar till att miljöpolitiken genomförs effektivt och med hög kvalitet samt bidrar till att den utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Antalet anställda är 550.