Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Skyddsjakt på lodjur i Gävleborg 2007

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 17:12 CET

Skyddsjakten efter lodjur börjar den 1 mars och pågår en månad. I år får högst åtta lodjur fällas i länet, varav fem i Ovanåkers, Ljusdals och Bollnäs kommuner och tre lodjur i resten av länet.

Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt efter lodjur i Gävleborgs län innebär:

* Jakt får ske efter högst fem (5) lodjur i Bollnäs, Ovanåker och Ljusdal.
* Jakt får ske efter högst tre (3) lodjur i resten av länet.
* Fällfångst är inte tillåten.
* Jakt med vapen är tillåten 1 mars – 31 mars 2007.
* Jakten avlyses så fort det totala antalet djur fällts eller påskjutits inom berörd del av länet.


Viktigt

* Jaktledare skall utses inför jakten.
* Varje lodjursjägare ska vara registrerad i Naturvårdsverkets register för lodjursjägare.
* Jägaren måste ha dokumenterad jakträtt inom det område där lodjursjakt är tillåten.

Jaktledaren ska utan dröjsmål och senast en (1) timme efter att ett djur fällts eller påskjutits anmäla händelsen på tel. 070-241 46 21.

I samband med anmälan noteras ett antal uppgifter (jaktledare, datum, klockslag, skytt, plats, jaktmetod). Information lämnas om hur det skall förfaras med lodjuret och vem som är besiktningsman.

Efter att ett lodjur fällts får ytterligare lodjur inte fällas inom det område jaktledaren ansvarar förrän uppgift lämnats om att kvoten inte fyllts.

Även om lodjur inte fällts skall jaktledaren under pågående jakt var tredje timme inhämta besked om tilldelning återstår i respektive område.

Rapportera fällt eller påskjutet lodjur:
070-241 46 21

Kontrollera hur många lodjur som återstår av tilldeleningen:
026-17 11 99 (telefonsvarare)

Se för övrigt Länsstyrelsens sammanställning av Beslut om Jakt på lodjur i Gävleborgs län (pdf 255 kB).
Nationellt mål

Riksdagens mål är att det i Sverige ska finnas minst 300 föryngringar per år av lodjur, vilket motsvarar 1500 individer. 2004 beräknades lostammen i Sverige uppgå till ca 240 föryngringar.
Mål för lodjur i Gävleborgs län

En jämn fördelning av lostammen i länet ger förutsättningar för minst 20 årliga föryngringar. Föryngring kan ske i hela länet.
Åtgärder

Länsstyrelsen kan lämna tillstånd till skyddsjakt på enstaka skadegörande individer. Med skadegörande individer avses lodjur som angriper tamdjur. Erfarenheter visar att det endast är ett fåtal lodjur som står för angrepp på tamdjur.

Förvaltning av lodjursstammen genom skyddsjakt kan tidigast ske när det nationella miniminivån uppnåtts.

Mer information om lodjur finns under sidan om rovdjursförvaltning och i Regional förvaltningsplan för rovdjur i Gävleborgs län (pdf 550 kB).

För mer information, kontakta
Lars Bonde, tel 026-17 12 61
Annica Forsberg, tel 026-17 11 94