Länsstyrelsen i Stockholms län

Skyddsjakten på skarv utökas

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 09:38 CEST

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutar att utöka skyddsjakten på skarv i Stockholms skärgård. Orsaken är den snabba ökningen av skarvpopulationen och oron för de skador som skarvarna orsakar på fisket och fiskbeståndet.

Genom beslutet tillåts prickning av skarvägg i fyra skarvkolonier under 2006 jämfört med en koloni under 2005. Antalet ägg som får prickas ökar från1 750 till 6 250 Den ökade äggprickningen tillåts framför allt i södra skärgården där skarvens expansion varit störst och yrkesfisket blivit lidande. Under 2006 får 700 skarvar skjutas, jämfört med 500 året innan.

- Skälet till skyddsjakten är att skarven orsakar skador för fisket och dess inverkan på fiskbestånden kan lokalt vara omfattande, säger länsöverdirektör Bo Hansson på Länsstyrelsen.

Sedan 1994 har antalet skarvar i Stockholms skärgård ökat från cirka 150 till cirka 23 000. Mellan 2004 och 2005 ökade antalet med cirka 3 000 fåglar. Vid de räkningar som gjordes 2005 noterades totalt 24 skarvkolonier med totalt 4 646 bon.

Eftersom skarven skyddas av EU:s direktiv (79/409/EEG) om skyddande av vilda fåglar krävs ett länsstyrelsebeslut för att få bedriva jakt. EU-kommissionen har tidigare ifrågasatt skyddsjakten på skarv i Sverige. Länsstyrelsen anser att den skyddsjakt som nu tillåts är förenlig med direktivet.

Jägareförbundet Stockholms län och Stockholms Ornitologiska förening har getts möjlighet att yttra sig. Jägarförbundet tillstyrker skyddsjakt. Ornitologiska föreningen har inte lämnat något yttrande.

Läs beslutet
http://www.ab.lst.se/upload/dokument/press/skarv_april_2006.pdf

För mer information kontakta:
Bo Hansson, länsöverdirektör, Länsstyrelsen, tfn 08-785 50 10, 070-653 50 10
Henrik C Andersson, länsfiskekonsulent, Länsstyrelsen, tfn 08-785 40 55, 070-673 06 71


Kontaktinformation
Press- och informationschef
Maria Gåsste
tel: 08-785 44 32
e-post: maria.gasste@ab.lst.se