Byggnads

Skyddskläder i fokus när Byggnads genomför ny arbetsmiljövecka

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2004 15:07 CEST

Nästa vecka, vecka 20, genomför Byggnads för femte året i rad en landsomfattande arbetsmiljövecka. Förbundets 32 avdelningar, från Kiruna i norr till Malmö i söder, ska, tillsammans med MB-grupperna på de stora företagen, kontrollera hur arbetsmiljöarbetet sköts på de svenska byggarbetsplatserna.
I år är det behovet av särskilda skyddskläder, vad som finns och hur de fungerar som är måltavlan. Till personlig skyddsutrustning hör bland annat andningsskydd, skyddsglasögon, hörselskydd, hjälm och skyddsskor.

- I olika undersökningar har det visat sig att arbetsplatserna, d v s våra medlemmar, inte har eller använder rätt personlig utrustning. Det är viktigt att den är individuellt utprovad och testad så att den ger ett betryggande skydd och sist men inte minst, att den går att arbeta i, säger Kjell Johansson som är arbetsmiljöombudsman på Byggnads förbundskontor i Stockholm.

- Vårt främsta mål är dock att vi ska ha byggarbetsplatser där vi inte behöver någon personlig skyddsutrustning med undantag av hjälm och skyddsskor, fortsätter Kjell.

Det är arbetsgivarnas skyldighet att tillhandahålla rätt skyddsutrustning, men givetvis har var och en ett ansvar att se till att verkligen använda utrustningen också. Det är många skador som kan undvikas genom att använda rätt utrustning, på rätt sätt vid rätt tillfälle.

- Vi kommer även att göra särskilda insatser för maskinförare och anläggare och där samarbetar vi med SEKO, tillägger Kjell Johansson.

Målet med arbetsmiljösatsningen under året är att:
- Aktivera skyddsombuden och förhoppningsvis utse fler
- Höja medlemmarnas kunskaper om arbetsmiljörisker
- Besöka små företag som inte har någon skyddsorganisation
- Genomföra skyddsronder
- Stärka arbetsplatsorganisationen

I år är parollen för Byggnads arbetsmiljösatsning ”Trygg på bygget”. Förra året var det företagshälsovården som var i fokus när vi kontrollerade byggarbetsplatserna.

Samtidigt besvarade nästan 1 200 av Byggnads 4 300 skyddsombud en enkät som visade att byggbodar saknades på var sjunde byggarbetsplats i Sverige – vilket är ett brott kollektivavtalet och Bodöverenskommelsen från 1976.

- Det är också viktigt att byggherrarna och projektörerna tänker på att ge byggnadsarbetarna bra förutsättningar för att bygga friska hus. För det som är skadligt för byggnadsarbetarna blir skadligt för de som ska nyttja de nybyggda husen så småningom, säger Kjell Johansson.

Varje dag skadas ett tiotal byggnadsarbetare i arbetet. 74 procent av arbetssjukdomarna, som ökar bland Byggnads medlemmar, är belastningsskador. Bullerskador och stressjukdomar ökar också.

Tidningen Byggnadsarbetaren konstaterar också att 14 byggnadsarbetare omkom i samband med sitt jobb förra året. Det är tre fler än året dessförinnan. Av dessa dödsolyckor var åtta så kallade fallolyckor. Höstens arbetsmiljövecka, som infaller vecka 43, kommer därför att handla om fallolyckor inom byggbranschen. Byggnads mål är att, tillsammans med arbetsgivarna, minska arbetsolyckor och arbetsrelaterade sjukdomar.

Om ni är intresserade av att följa med på en kontroll av byggnadsarbetarnas arbetsmiljö kan ni kontakta Byggnads närmaste avdelning och fråga efter avdelningens arbetsmiljöombudsman. Vi vill också meddela att det kan förekomma vissa regionala skillnader när det gäller förläggningen av Arbetsmiljöveckan.


För eventuella frågor, ring Kjell Johansson på telefon 070 – 699 40 57.