SkyltSpektrum AB

SkyltSpektrum tänker på miljön inom alla områden

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2013 13:09 CEST

SkyltSpektrum tänker på miljön inom alla områden

Miljöaspekterna spelar en viktig roll för SkyltSpektrum. Företaget hjälper sina kunder med att modernisera sina kunders befintliga skyltar, så att de förbrukar mindre el. En annan viktig aspekt inom miljön är hur kundens kund upplever skyltar och omgivningen när de går in i butiken/kontoret. Allt detta arbetar SkyltSpektrum med flitigt för att vi tänker på miljön, berättar Conny Johansson, ägare till SkyltSpektrum.

LED konvertering

Just nu genomför vi en konvertering av skyltar för MAX Hamburgerrestauranger i hela Sverige.  Det innebär att den gamla skylten behålls, men man byter ut ljuskällan från gamla neonrör till LED. För MAX Hamburgerrestauranger blir resultatet att deras skyltar förbrukar avsevärt mindre el än vad de gamla neonskyltarna gjorde och skylten behåller samma utseende. Det är inte bara gamla neonskyltar som man kan göra om till modernare skyltar utan att de ändrar utseendet, utan även skyltar som är belysta med lysrör. Miljöpåverkan är positiv eftersom resultatet blir att energiförbrukningen minskar kraftigt på dessa skyltar, berättar Conny Johansson/ ägare.  

Service av befintliga skyltar

Vi brinner för varumärkesprofileringen för våra kunder i hela Norden. Det är viktigt att våra kunders logotyper uppfattas på rätt sätt och därför är det betydelsefullt att skyltarna, folien och bildekorerna är hela. Mycket kan försämra ytskiktet på kundens skyltar, bl.a. väder, vind, saltstänk, damm, fåglar och insekter. Våra kunders kund ska få rätt intryck när de går in i butiken/kontoret, d.v.s. skyltarna och allt annat runtomkring ska vara fungerande. Allt fler av våra kunder inser vikten av detta och skriver serviceavtal med oss, berättar Conny Johansson, ägare till SkyltSpektrum. Våra kunder ser många fördelar med att anlita oss för service av deras skyltar. De upplever att de får förhöjd livslängd på sina skyltar, slipper låta sin personal ansvara för skyltarnas funktion, kostnadseffektiva lösningar och ett stärkt varumärke, berättar Conny/ägare. Vi vill härmed också passa på att välkomna Synoptik, som har skrivit på ett flerårigt serviceavtal med oss gällande service på deras befintliga skyltar i hela Sverige.


Om SkyltSpektrum

SkyltSpektrum är ett nytänkande företag som har funnits på markanden i 6 år. Företaget sitter med huvudkontoret i Norrköping, men arbetar i hela Världen med kedje- och franschiseföretag. Vi erbjuder service av skyltar, design, bygglovshantering i hela Norden, lagerhållning av skyltar, packning, montage i hela Norden, vepor, foliedekor, konvertering till LED, byggskyltar och självklart skyltar.